Fråga oss
Start / Kunskapscentrum / Kunskapsbibliotek

Tips och kunskap om bostadsrätt

Välkommen till SBCs Kunskapsbibliotek. Här kan du som äger en bostadsrätt, sitter i styrelsen eller funderar på att köpa eller sälja en bostad hitta information, tips och kunskap för ett långsiktigt, tryggt och hållbart boende.

 

Vad är skillnaden mellan en äkta och en oäkta förening?

Inför ett bostadsköp är det mycket som ska kollas upp. Bankens lånevillkor och räntor, föreningens ekonomi och fastighetens skick är alla saker som hamnar högt på listan. Men  ...

Vad innebär egentligen ett stambyte?

Vi har haft problem med några vattenskador i vår förening, är det kanske dags för ett stambyte? Det är möjligt. Den genomsnittliga livslängden för stammar uppskattas till 50 år, ...

Varför ska vi underhålla våra träfönster i fastigheten, vi har inga problem med dem?

Ibland kan det räcka med att fönstren målas, kittas om och att nya tätningslister sätts dit och ibland vill kanske föreningen investera i nya glas för att få ...

Det finns ett intresse från vissa av våra medlemmar att bygga balkonger, hur ska vi gå till väga?

Först och främst måste styrelsen ta reda på om det finns förutsättningar för att bygga balkonger. Eftersom det måste finnas stöd även från de andra medlemmarna i föreningen ...

Vad gäller för kameraövervakning i gemensamma utrymmen?

Innan övervakning sker ska de boende få ordentlig information om beslutet från styrelsen. Övervakningen får endast ske om ändamålen med att övervaka väger tyngre än den enskildes intresse ...

Hur fungerar Fonden för yttre underhåll i bostadsrättsförening?

Den yttre fondens syfte är att säkerställa utrymme i balansräkningen för kommande yttre underhåll, dvs. underhåll på föreningens fastighet som inte tillhör de enskilda lägenheterna. Bokföringsmässigt är yttre ...

Vilka regler gäller mellan bostadrättshavare och andrahandshyresgäst?

Mellan uthyraren och andrahandshyresgästen gäller hyreslagens regler. Det innebär bland annat att andrahandshyresgästen kan få besittningsskydd till lägenheten under vissa förutsättningar. För bostadsrättshavaren/ förstahandshyresgästen kan det få till ...

Hur mycket får man ta betalt när man hyr ut i andra hand?

En förutsättning för att få hyra ut sin bostadsrätt i andra hand är att föreningen lämnar tillstånd. Om bostadsrättshavaren hyr ut den utan tillstånd riskerar denne att bli ...

Underhållsplanen – styrelsens bästa vän

Hur ska då en sådan vara utformad? Till att börja med behöver underhållsplanen bygga på en professionell bedömning av varje byggnadsdel, med en teknisk beskrivning av material och utförande, ...

Vikten av en aktiv valberedning

Det finns inget lagkrav på att en bostadsrättsförening måste ha en valberedning, däremot kan ett sådant krav finnas i brf:ens stadgar. Valberedningens arbete består i att inför föreningsstämman ...

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Uthyrning utan tillstånd från styrelse eller hyresnämnd kan nämligen resultera i att bostadsrättshavaren blir av med sitt boende. Styrelsen kan efter anmaning välja att säga upp bostadsrätten och ...

Guide till föreningens årsredovisning

En bostadsrättsförening behöver inbetalningar av årsavgifter och hyror från medlemmar och hyresgäster för att kunna betala alla föreningens löpande kostnader, räntor, amorteringar och underhåll med mera och det ...

Kallt i lägenheten

SBCs fem-stegs-guide för kalla lägenheterKontrollera möbler och element – Se över dina element och hur värmeregleringen fungerar. Lufta elementen och kolla även att inte möbler eller gardiner blockerar ...

Tolv tips vid köp av bostadsrätten

Månadsavgiften ska täcka alla utgifter som bostadsrättsföreningen har samt till sparande inför kommande underhåll. Avgiften kan alltså förändras från år till år beroende på hur räntorna utvecklar sig, ...