Fråga oss
Start / Kunskapscentrum / Kunskapsbibliotek

Tips och kunskap om bostadsrätt

Välkommen till SBCs Kunskapsbibliotek. Här kan du som äger en bostadsrätt, sitter i styrelsen eller funderar på att köpa eller sälja en bostad hitta information, tips och kunskap för ett långsiktigt, tryggt och hållbart boende.

 

Vad skiljer bostadsrätten från hyresrätten?

Att bo i bostadsrätt eller hyresrätt är något miljontals svenskar gör och att bo i flerbostadshus är den näst vanliga boendeformen efter att bo i småhus. Den främsta ...

Så undviker du föreningar med höga skulder

Se över föreningens ekonomi Innan du köper är det viktigt att gå igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning. Kolla föreningens skuldsättning och skuld per kvadratmeter. Om föreningen har en kvadratmetersbelåning på 10 ...

Omvandling av lokal till bostad

Många bostadsrättsföreningar sitter i dagsläget på en dold tillgång utan att veta om det. Att omvandla tomma och oanvända lokaler till lägenheter kan nämligen innebära stora ekonomiska vinster ...

Får man grilla på balkongen?

Vad säger lagen? Det finns ingen lagstiftning som förbjuder grillning på balkong. Däremot har bostadsrättsföreningen rätt att besluta om egna regler på grund av brandrisken. Det kan till exempel ...

Vad är skillnaden mellan en äkta och en oäkta förening?

Inför ett bostadsköp är det mycket som ska kollas upp. Bankens lånevillkor och räntor, föreningens ekonomi och fastighetens skick är alla saker som hamnar högt på listan. Men  ...

Vad innebär egentligen ett stambyte?

Vi har haft problem med några vattenskador i vår förening, är det kanske dags för ett stambyte? Det är möjligt. Den genomsnittliga livslängden för stammar uppskattas till 50 år, ...

Varför ska vi underhålla våra träfönster i fastigheten?

Ibland kan det räcka med att fönstren målas, kittas om och att nya tätningslister sätts dit och ibland vill kanske föreningen investera i nya glas för att få ...

Våra medlemmar vill bygga balkonger. Hur ska vi gå till väga?

Först och främst måste styrelsen ta reda på om det finns förutsättningar för att bygga balkonger. Eftersom det måste finnas stöd även från de andra medlemmarna i föreningen ...

Vad gäller för kameraövervakning i brf:ens gemensamma utrymmen?

Bostadsrättsföreningar behöver inte söka tillstånd för kamerabevakning men ansvarar själva för att den inte strider mot dataskyddsförordningen, GDPR.  Innan kameraövervakning sker ska de boende få ordentlig information om beslutet ...

Hur fungerar Fonden för yttre underhåll i bostadsrättsförening?

Den yttre fondens syfte är att säkerställa utrymme i balansräkningen för kommande yttre underhåll, dvs. underhåll på föreningens fastighet som inte tillhör de enskilda lägenheterna. Bokföringsmässigt är yttre ...

Vilka regler gäller mellan bostadrättshavare och andrahandshyresgäst?

Om andrahandshyresgästen får besittingsskydd till lägenheten kan det  innebära att bostadsrättshavaren eller förstahandshyresgästen måste förlänge hyresavtalet. Vid andrahandsuthyrning kan uthyraren och andrahandshyresgästen däremot komma överens om att besittningsskydd ...

Hur mycket får man ta betalt när man hyr ut i andra hand?

En förutsättning för att få hyra ut sin bostadsrätt i andra hand är att föreningen lämnar tillstånd. Om bostadsrättshavaren hyr ut den utan tillstånd riskerar denne att bli ...

Underhållsplanen – styrelsens bästa vän

Hur ska då en sådan vara utformad? Till att börja med behöver underhållsplanen bygga på en professionell bedömning av varje byggnadsdel, med en teknisk beskrivning av material och utförande, ...

Vikten av en aktiv valberedning

Vad är en valberedning? En valberedning i en bostadsrättsförening föreslår och presenterar ledamöter och suppleanter till styrelsen. Valberedningens uppgift är alltså att se till att bostadsrättsföreningens styrelse har aktiva ...

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Uthyrning utan tillstånd från styrelse eller hyresnämnd kan nämligen resultera i att bostadsrättshavaren blir av med sitt boende. Styrelsen kan efter anmaning välja att säga upp bostadsrätten och ...

Fler nyheter

Klicka här för att ladda in fler nyheter...