Gå till huvudinnehållet

Allt du behöver veta om stadgarna i en bostadsrättsförening

Stadgarna är de grundläggande bestämmelser och regler som finns i en bostadsrättsförening och gäller för alla medlemmar. Att ha tydliga, lättförstådda stadgar som följer lagar och praxis underlättar för såväl styrelse som medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Vad är stadgar i en bostadsrättsförening?

Stadgarna är bostadsrättsföreningens regler som gäller för alla medlemmar och är registrerade hos Bolagsverket. Syftet med stadgarna är att det ska sammanfatta alla regler och bestämmelser som finns i bostadsrättsföreningen och som berör medlemmarna. Det kan vara allt från underhållsansvaret för fastigheten till reglering av upplåtelse- och överlåtelseavgifter. I stadgarna står bland annat:

  • vad som krävs för att bli medlem
  • hur årsavgifterna beräknas
  • vilka övriga avgifter som får tas ut, till exempel vid
  • sammansättning av styrelsen
  • hur kallelsen till stämman ska gå till

Hos Bolagsverket kan du läsa mer om vad stadgarna ska innehålla.

Att göra stadgeändring i brf

Det finns olika anledningar till att stadgarna i en bostadsrättsförening behöver ändras, varav en kan vara lagändringar eller nya praxis. Kom ihåg att se över era stadgar när lagar och praxis ändras.

Att göra ändringar i stadgarna kräver beslut på en eller två föreningsstämmor. Det räcker med en stämma om alla röstberättigade medlemmar deltar och röstar för de nya stadgarna. Två stämmor krävs om inte alla röstberättigade medlemmar deltar eller är överens på den första stämman.

De nya stadgarna börjar gälla när de har registrerats hos Bolagsverket.