Gå till huvudinnehållet

Bostadsrättsrapporten – för dig som vill veta mer om livet i bostadsrätt

För sjunde året i rad lanserar vi Sveriges Bostadsrättsrapport. Rapporten ger en unik inblick i vad svenska bostadsrättshavare tycker och tänker kring allt som har med bostadsrättsföreningen att göra år 2024, och grundar sig på en statistiskt säkerställd undersökning baserad på svar från 2 003 svenska bostadsrättsägare över hela landet.

Sveriges Bostadsrättsrapport 2024

Välj kapitel i Bostadsrättsrapporten

SBC - Emil Lundström - VD

En central del i vårt arbete på SBC är att bidra med kunskap och insikter för landets bostadsrättföreningar. För att få ännu bättre förståelse för hur bostadsrättsägare känner och tänker har vi fördubblat antalet respondenter detta år. Vi hoppas att det kommer ge ett välkommet stöd för landets styrelsemedlemmar, och det ger oss som bostadsrättsförvaltare viktiga insikter om de utmaningar som landets bostadsrättsägare nu står inför.

Emil Lundström, VD på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum

Årets rapport visar - ökad ekonomisk oro bland landets bostadsrättsföreningar

Oron fortsätter att växa bland landets bostadsrättsägare. Den ekonomiska oron skapas främst av räntehöjningar, avgiftshöjningar och oförutsedda kostnader – något som majoriteten av de svenska bostadsrättsföreningarna stått inför det senaste året.

I årets rapport framkommer det tydligt att ekonomin är något som oroar Sveriges bostadsrättsägare. För tredje året i rad stiger antalet som oroar sig för föreningens ekonomi. I år är det 11 % fler som känner sig oroliga jämfört med 2022. En markant ökning. Rapporten visar även att mer än varannan oroar sig för höjda avgifter.

Nyheter för i år – ett kapitel om styrelsen och frågor om trygghet

En nyhet i årets rapport är att vi adderat ett helt nytt kapitel som avser landets styrelsemedlemmar. Här uppger närmare hälften av landets styrelsemedlemmar att de behövt höja avgiften på grund av en tuffare ekonomi och att många skjuter underhåll och renoveringar på framtiden. Vi har även undersökt bostadsrättsägarnas uppfattning om det som rör trygghet och säkerhet i och omkring bostaden, en fråga som tyvärr fått stort utrymme de senaste åren i takt med att kriminaliteten i samhället brett ut sig. Rapporten visar att många inte känner sig helt trygga i sitt hem samtidigt som fyra av tio svarar att föreningen inte, eller i mindre eller liten utsträckning jobbar med frågor rörande de boendes säkerhet. Ett område där landets föreningar har stor förbättringspotential.

Tuffare tider kräver kunskap, planering och framtidstro

Efter mer än 100 års erfarenhet har vi lärt oss att det ofta är svårt att spekulera om framtiden. Men vi vet att tuffare tider kräver kunskap, planering och framtidstro. Och vi vet att vi kommer att göra allt vi kan för att fortsätta se till att landets föreningar får den kunskap och hjälp som behövs i arbetet med att förbättra vardagen och framtiden för dig som bor i bostadsrätt. Vi hoppas att Sveriges Bostadsrättsrapport 2024 kommer skänka en hel del spännande läsning och insikter. Precis som tidigare år hoppas vi även att den kan vara ett välkommet hjälpmedel i styrelsernas arbete runt om i landet.

Här är landets bostadsrättsägare

Sveriges Bostadsrättsrapport grundar sig på en statistiskt säkerställd undersökning baserad på svar från 2003 svenska bostadsrättsägare över hela landet. Av dessa är 49 procent kvinnor och 51 procent män. Precis som tidigare år har vi tittat närmare på vem den typiska bostadsrättsägaren i Sverige är. I årets undersökning är 49 procent av bostadsrättshavarna mellan 18-40 år medan 51 procent är mellan 41-65 år.

Av de svarande sitter 450 personer med i styrelsen i sin bostadsrättsförening. Tidigare år har männen dominerat i landets styrelser, men 2024 är antalet kvinnor för första gången högre. 26 procent av kvinnorna och 21 procent av männen uppger att de sitter i styrelsen. Majoriteten av bostadsrättshavarna uppger att de bor i en storstad med över 150 000 invånare. Flest bor i Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län.

Sveriges Bostadsrättsrapport i PDF-format

Upptäck vad svenska bostadsrättshavare tycker om sin förening år 2024. Har styrelsen koll på ekonomin? Vad oroar mest just nu? Vilka stadgar eller regler bryter man oftast mot i bostadsrätten? Och vad vill man helst investera i? Om du vill spara hela rapporten kan du enkelt ladda ner en PDF-version här.

Ladda ner rapporten i PDF-format

Vill din förening förvaltas av oss på SBC?