Introduktionsfilm till Vår Brf

Aktuellt

 • Säker utemiljö - ett fastighetsägaransvar
  2016-05-18
  Som fastighetsägare är en bostadsrättsförening ansvarig för alla eventuella olyckor som sker på föreningens mark och som kan härledas till bristande skötsel eller underhåll av...
 • Rätt avgift för bostadsrätt
  2016-04-04
  En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med uppdrag att upplåta bostäder åt medlemmarna. Styrelsen har uppdraget från medlemmarna att sköta fastigheten och den ska varj...
 • Krav på personalliggare för brf i rollen som byggherre
  2016-02-17
  Bostadsrättsföreningar som antingen i egen regi eller genom entreprenörer bygger om eller underhåller sin fastighet är i de flesta fall att betrakta som byggherre. Från och med...
Fler artiklar >>

Har ni vad som krävs för att bli SBC Godkända.

 

SBC-banner Bostadsrättsmässan.