Kundforum – Fråga oss!

Specialist på förvaltning av bostadsrätt

Vi är specialiserade på att förvalta bostadsrättsföreningar. Oavsett om du behöver hjälp med ekonomin i din förening, det dagliga underhållet eller utvecklingen av föreningens fastighet finns vi där och hjälper till. Vi hjälper dig att öka värdet på din bostadsrätt helt enkelt. Välkommen!

 

  • EKONOMISK FÖRVALTNING
  • TEKNISK FÖRVALTNING
  • JURIDIK
  • PROJEKTLEDNING
  • KONTAKT
  • FELANMÄLAN
  • VÅR BRF
  • OFFERT

NYHET 2019-03-19

Sveriges Bostadsrättsrapport 2019

För andra året publicerar vi Sveriges Bostadsrättsrapport. Drygt 1 000 bostadsrättsägare i åldrarna 18 - 65 år har fått ge sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt samt hållbarhets- och framtidsperspektiv i en branschundersökning genomförd av Ipsos NORM.

NYHET 2019-03-13

Ny lag om ekonomiska föreningar

Den 1 juli 2018 började den nya lagen om ekonomiska föreningar att gälla, vilket berör bostadsrättsföreningar som är en form av ekonomisk förening. Den nya lagen säger att en ändring i styrelsen börjar gälla från den tidpunkt då anmälan om

NYHET 2019-03-08

Realsolv Holdco AB har ingått avtal om förvärv av 56,8% av aktierna i SBC

SBC har uppmärksammat att Realsolv Holdco AB genom helägda dotterbolag ingått avtal om förvärv av sammanlagt 23 393 463 aktier, motsvarande 56,8 procent av aktierna och rösterna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) ("SBC") från Miselle AB, Tantal Investment AB

NYHET 2019-02-15

OBOS erbjuder 25 kronor per aktie till aktieägarna i SBC genom ett offentligt erbjudande

OBOS BBL offentliggjorde den 16 januari 2019 att OBOS förvärvat aktier motsvarande 36,6 procent av aktierna och rösterna i SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ). OBOS passerade därigenom budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i SBC. OBOS offentliggör härmed ett budpliktsbud

NYHET 2019-01-28

Hög tid att dra igång projektförberedelser!

Med SBCs projektledning kan ni som förening få hjälp med hela arbetet från vägledning av nödvändiga styrelsebeslut och ansökningar av myndighetstillstånd till upphandling och projektledning ända fram till en godkänd slutbesiktning. Några exempel på väderberoende arbeten:• Takarbeten• Fasadarbeten• Fönsterrenoveringar• Balkongrenoveringar• Dräneringar

NYHET 2019-01-24

Sveriges bästa årsredovisning

Både spekulanter och boende i en bostadsrättsförening bör ha koll på årsredovisningen. Men med mycket siffror, svåra begrepp och tråkig design så är det tyvärr många som väljer att bortse från det viktiga dokumentet. I en ny tävling vill vi