Gå till huvudinnehållet

Erfarna projektledare hjälper din brf att genomföra byggprojekt och renoveringar

Har din brf stora och komplexa renoveringsprojekt på gång? Med stöd av våra erfarna projektledare får ni i styrelsen den avlastning och kompetens som behövs. Ni kan få hjälp med allt från behovsanalys och förstudie till upphandling, beställning och besiktning.

Erfarna projektledare hjälper din brf att genomföra byggprojekt och renoveringar

Har din brf stora och komplexa renoveringsprojekt på gång? Med stöd av våra erfarna projektledare får ni i styrelsen den avlastning och kompetens som behövs. Ni kan få hjälp med allt från behovsanalys och förstudie till upphandling, beställning och besiktning.

På SBC har vi projektledare med spetskompetens inom fastighetens alla olika delar. Projektledarna har lång erfarenhet och kunskap av att driva projekt från start till mål.

Ta hjälp av våra projektledare när din brf ska:

Vad gör en projektledare i bygg- och renoveringsprojekt?

En projektledare har ett övergripande ansvar och tar erfaret hand om förstudier, författar förfrågningsunderlag och tar hand om upphandlingar hela vägen fram till ett färdigt entreprenadkontrakt. Projektledaren byggleder för byggherrens (din förening) räkning och har koll på myndighetstillstånd och besiktningar. Det är en viktig och tidskrävande del i stora och komplexa projekt, och något som bostadsrättsföreningar ofta behöver hjälp med.  

Har koll på kontraktet
Projektledaren säkerställer att kontraktet mellan byggherren (din bostadsrättsförening) och entreprenören är korrekt skrivet enligt tid, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Våra projektledare arbetar vant med entreprenadformen totalentreprenad (ABT06).

Närvarar på byggmöten
På byggmöten är det projektledarens uppgift att kontinuerligt följa upp och bevaka planerna för kvalitet, miljö och tid samt de kostnader och eventuella avvikelser som finns för projektet.  

Rapporterar löpande
Projektledaren ser till att ni i styrelsen hålls uppdaterade genom att löpande rapportera om projektets framfart.

Enklare och mer effektivt för er i styrelsen

En flexibel, effektiv och lyhörd projektledare förenklar hela projektet. Lämna över till oss på SBC, våra projektledare har lång och bred erfarenhet och kan ta ett totalt projektledningsansvar – från kartläggning av nödvändiga insatser till slutbesiktning och garantiuppföljning. Ni i styrelsen kan istället fokusera på det löpande styrelsearbetet.

Få rådgivning av en projektledare

Boka digital rådgivning med en byggprojektledare. Välj tid, så ringer vi upp dig.

Viktiga frågor inför större byggprojekt i bostadsrättsföreningen

Innan din bostadsrättsförening drar igång ett byggprojekt behöver föreningen ta hänsyn till en mängd parametrar för att arbetet ska gå rätt till. Det är exempel på något som en projektledare från SBC kan hjälpa till med. Här är några saker man behöver ha koll på:

  • Vad för byggprojekt ska göras?
  • Vilka kostnader finns?
  • Behöver projektet bygglov?
  • Hur lång tid kommer projektet att ta?
  • Vilken entreprenör ska anlitas?
  • Hur påverkar projektet de boende?

Referensprojekt

Se ett urval av de projekt vi genomfört hos andra bostadsrättsföreningar.

3 tips för ett lyckat byggprojekt

Etta. Ikon.

Förankra och specificera projektet från början. Våra projektledare kan svara på frågor, trygga och tydliggöra vad projektet innebär för er i styrelsen och se till att allt blir rätt från start.

Tvåa. Ikon.

Ta in offerter som är enkla att jämföra. Genom att ta fram ett komplett förfrågningsunderlag till aktuella entreprenörer, får ni in offerter som innehåller samma saker och då enkelt går att ställa mot varandra.

Trea. Ikon.

Slutbesiktiga för att säkerställa att allt gått rätt till. En oberoende besiktningsperson ska utföra besiktningen, och ge din förening en extra säkerhet om att arbetet är utfört enligt avtal, lagar och regler.

3 tips för ett lyckat byggprojekt

Etta. Ikon.

Förankra och specificera projektet från början. Våra projektledare kan svara på frågor, trygga och tydliggöra vad projektet innebär för er i styrelsen och se till att allt blir rätt från start.

Tvåa. Ikon.

Ta in offerter som är enkla att jämföra. Genom att ta fram ett komplett förfrågningsunderlag till aktuella entreprenörer, får ni in offerter som innehåller samma saker och då enkelt går att ställa mot varandra.

Trea. Ikon.

Slutbesiktiga för att säkerställa att allt gått rätt till. En oberoende besiktningsperson ska utföra besiktningen, och ge din förening en extra säkerhet om att arbetet är utfört enligt avtal, lagar och regler.

Frågor och svar

Som beställare av ett byggprojekt får din bostadsrättsförening rollen som byggherre. Det innebär att föreningen har ett ansvar för att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt de krav som finns för åtgärden. Du kan läsa mer om ansvar i rollen som byggherre hos Boverket.

Kontakta våra projektledare

Vad behöver du hjälp med?