Gå till huvudinnehållet

Upphandla entreprenad åt bostadsrättsföreningar

Dags att upphandla en entreprenör inför ett större byggprojekt eller renovering i bostadsrättsföreningen? Se till att det blir rätt från början – ta hjälp av en erfaren projektledare.

Det lönar sig att ta hjälp vid upphandling

Att handla upp en entreprenör för bostadsrättsföreningens räkning ställer många gånger stora krav på er i styrelsen. Dels gällande kunskap kring avtalsrätt och andra lagliga aspekter, dels kring det tekniska innehåll som efterfrågas. Det lönar sig därför att anlita en erfaren projektledare från SBC, som står oberoende av entreprenörer och leverantörer, och som är van att specificera, upphandla och driva entreprenader för bostadsrättsföreningar. Då kan ni i styrelsen vara säkra på att det blir rätt från början.

Två typer av entreprenadformer

Det finns två huvudtyper av entreprenadformer i Sverige, totalentreprenad och utförandeentreprenad. För bostadsrättsföreningar är det i allmänhet totalentreprenad enligt ABT06 som används.

Totalentreprenad

Vid totalentreprenad ansvarar entreprenören både för projekteringen och själva utförandet. Ni som beställare berättar hur ni vill att slutprodukten ska fungera och det är sen entreprenören som utreder och projekterar så att entreprenaden uppfyller era krav på funktion. Entreprenören har under totalentreprenad hela ansvaret – både för de krav på funktion som avtalats och för eventuella fel som uppkommer under arbetets gång. Som beställare är det därför viktigt att i avtalet noga specificera de funktionskrav som ställs på entreprenaden.
För brf:er är totalentreprenad den vanligaste entreprenadformen och i regel används då ABT06.

Utförandeentreprenad

Vid utförandeentreprenad är det i stället ni som beställare som ansvarar för projekteringen medan entreprenören ansvarar för utförandet. Detta innebär att entreprenörens ansvar är att arbetet är fackmässigt utfört och att entreprenören inte har ansvar för entreprenadens funktionskrav.

Underlag inför upphandling av entreprenad

När en upphandling ska göras behöver din förening ta fram ett genomarbetat förfrågningsunderlag som ger tillfrågade entreprenörer samma bas att räkna på. Det är viktigt för att kunna jämföra inkomna anbud.

Förfrågningsunderlaget för upphandling av entreprenad ska innehålla:

  • Tekniska beskrivningar av det som ska göras
  • Specifikation av entreprenadform
  • Administrativa föreskrifter som talar om hur entreprenaden ska skötas

Gällande de administrativa föreskrifterna finns det lagliga krav att beakta, bland annat arbetsmiljöansvaret och Skatteverkets krav på elektronisk personalliggare. Även föreskrifter rörande garantier, viten och försäkringar ska finns med.

Kontrakt mellan bostadsrättsförening och entreprenör

När ni i styrelsen valt vilket anbud ni vill gå vidare med, ska ett upphandlingsmöte hållas med entreprenören. Mötet ska dokumenteras noga och resultera i ett entreprenadkontrakt.

Kontraktet ska innehålla information om funktionskrav, priser, tidsplan och övriga frågor som är relevanta för entreprenaden. Våra projektledare har vana av att författa entreprenadkontrakt och ser till att det blir korrekt gjort.

Upphandlingsform för kontraktet

Upphandlingsform är det sätt ni väljer att skriva kontrakt på och reglerar vilket ansvaret entreprenören har mot er som beställare. Det finns två grundläggande upphandlingsformer, delad entreprenad, när ni som beställare har avtal med flera entreprenörer och generalentreprenad, då gäller upphandlingen endast en entreprenör som i sin tur knyter underentreprenörer till sig.

Ta hjälp av en projektledare vid upphandlingen

Det lönar sig att anlita en erfaren projektledare från SBC som ser till att det blir rätt från början. Kontakta oss så hjälper vi dig att lyckas med upphandlingen!

Vad behöver du hjälp med?