Gå till huvudinnehållet

Fastighetsjuridik – rådgivning för brf:er och fastighetsägare

När tvister och utmaningar uppstår är det tryggt att anlita en fastighetsjurist som är specialiserad på de lagar och regler som gäller för bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. Våra jurister kan även anlitas förebyggande, för att minimera risken för kostsamma tvister och konflikter i din brf.

Fastighetsrätt som gör skillnad

Vi på SBC har marknadens största samlade juristexpertis för fastighetsfrågor. Här finns erfarenhet, sakkunskap och resurser samlat för alla sorters juridiska frågor din bostadsrättsförening och du som fastighetsägare ställs inför. Våra fastighetsjurister jobbar dessutom nära kollegorna inom teknisk och ekonomisk förvaltning, vilket gör att du som kund alltid har en samlad expertis nära till hands. Tryggt och enkelt!

Vad inom fastighetsrätt behöver din förening hjälp med?

Våra jurister med expertis inom bostads- och fastighetsrätt hjälper din förening och dig som fastighetsägare att:

3 tips från fastighetsjuristen

Etta. Ikon.

Undvik onödiga rättstvister och kostnader –  eller missade möjligheter – genom att kontakta en SBC-jurist i ett tidigt skede. Ett kort uppdrag för att skriva ett bra avtal, är ett smart drag i förhållande till vad en skada eller tvist kan kosta vid ett dåligt avtal.

Tvåa. Ikon.

Se till att beslut på stämman fattas på ett korrekt sätt, så de blir giltiga och inte heller kan bestridas i efterhand. Vid stora frågor, kraftiga meningsskiljaktigheter eller problem i föreningen, är det en bra idé att ta hjälp av en objektiv jurist med specialkompetens som stämmoordförande.

Trea. Ikon.

Att omförhandla hyror för bostäder och kommersiella lokaler är en komplicerad process, där hyreslagen ställer formella krav. Det är därför lämpligt att låta en jurist sköta förhandlingen med Hyresgästföreningen, bruksvärdera lägenheter och agera som ombud för föreningen vid enskilda förhandlingar.

Jag vill tacka SBC för en utomordentligt fin insats och som varit förutsättningen för att denna långbänk nu kom till sitt slut. Det är vår förhoppning att vi kan återkomma till er i de fall då vi behöver juridisk hjälp framöver.

Tommy Hansson, Ordförande, HSB Brf Lustgården, Göteborg

Frågor och svar

Våra fastighetsjurister arbetar på timbasis, vilket gör att priset varierar beroende på ärende. Kontakta oss och berätta vad du behöver hjälp med så återkommer vi med ett kostnadsförslag.

Här på SBC arbetar jurister med bred expertis inom fastighetsrätt och mångårig erfarenhet från advokatbyråer. Vi hjälper er i styrelsen att lösa de tvister och utmaningar som uppstår i bostadsrättsföreningen. 

Kontakta våra jurister

Vad behöver du hjälp med?


Du kanske också är intresserad av