Gå till huvudinnehållet

Är du bostadsutvecklare och vill ha stöd genom projektet?

Upplever du utmaningar i bostadsutvecklingen? SBC erbjuder en komplett lösning för både nyproduktion och ombildning. Vi stöttar dig från projektets början till slut, med finansiering, juridisk expertis, förvaltning och långsiktigt stöd till den nybildade styrelsen.

Är du bostadsutvecklare och vill ha stöd genom projektet?

Upplever du utmaningar i bostadsutvecklingen? SBC erbjuder en komplett lösning för både nyproduktion och ombildning. Vi stöttar dig från projektets början till slut, med finansiering, juridisk expertis, förvaltning och långsiktigt stöd till den nybildade styrelsen.

Mycket mer än fastighetsförvaltning – en helhetslösning vid nyproduktion och ombildning

Vår helhetslösning för bostadsutvecklare är mer än bara en vanlig tjänst – den är en heltäckande och skräddarsydd lösning för alla behov inom bostadsutveckling. Med spetskompetens inom segmentet hjälper vår bostadsutvecklingsgrupp till att snabba upp produktionsfasen och effektivisera projektet. I ett tidigt skede hjälper vi till med allt från att bilda bostadsrättsföreningen och upprätta de avtal som behövs, till att underlätta finansiering och hantera olika administrativa uppgifter som till exempel medlemsregister och panter. Genom vår Garantihantering tar vi ansvar för den löpande hanteringen av felanmälningar och ärenden.

Vårt marknadsledande system effektiviserar arbetet och ökar transparensen mellan alla parter. Du, som bostadsutvecklare, får avlastning i de administrativa uppgifterna som till exempel hantering av föreningsuppgifter och kommunikation med medlemmar/hyresgäster. Med oss som partner får du allt du behöver under ett tak.

Det här ingår i tjänsten för bostadsutveckling

Illustration av person som ritar fastigheter - Projektstöd

Projektstöd

Projektstöd för bostadsutvecklare

Vi är er partner från projektets början till dess avslut och erbjuder juridiska tjänster inom föreningsetablering, projektdrift och ekonomisk planering, samt finansiering av projektet. Vi anpassar oss efter era behov för att säkerställa framgång.

Illustration av person som sköter administrationen via en dator

Administration

Föreningsadministration

Vi underlättar för dig som bostadsutvecklare genom att ta hand om löpande redovisning och andra administrativa uppgifter. Med våra system säkerställer vi också att både interim- och kommande boendestyrelser har kontroll över förteckningen av upplåtelser, medlemsregister, lägenhetsförteckning och panter, i enlighet med kraven i bostadsrättslagen.

Illustration av kvinna som vattnar växter framför en bostadsrättsförening - Styrelsestöd

Styrelsestöd

Trygghet för boendestyrelsen

Genom att engagera oss tidigt skapar vi stabilitet för föreningen och frigör tid för dig som är bostadsutvecklare. Vi stödjer styrelsens arbete med strukturer och systemstöd, vilket ger er möjlighet att fokusera på projektet. När boendestyrelsen är redo att ta över finns vi där med historik, kunskap och expertis för att trygga och stötta det framtida styrelsearbetet.

Illustration av bostadsrättshus med verktyg och wi-fi - Förvaltning

Förvaltning

Vi tar hand om eftermarknaden

Vi effektiviserar hanteringen av inkommande ärenden och separerar felanmälningar från garantifrågor. Med vår kompetens och systemstöd får ni full kontroll på antal felanmälningar, kategorier och fördelning mellan brf, boende och garanti.

Det här ingår i tjänsten för bostadsutveckling

Illustration av person som ritar fastigheter - Projektstöd

Projektstöd

Projektstöd för bostadsutvecklare

Vi är er partner från projektets början till dess avslut och erbjuder juridiska tjänster inom föreningsetablering, projektdrift och ekonomisk planering, samt finansiering av projektet. Vi anpassar oss efter era behov för att säkerställa framgång.

Illustration av person som sköter administrationen via en dator

Administration

Föreningsadministration

Vi underlättar för dig som bostadsutvecklare genom att ta hand om löpande redovisning och andra administrativa uppgifter. Med våra system säkerställer vi också att både interim- och kommande boendestyrelser har kontroll över förteckningen av upplåtelser, medlemsregister, lägenhetsförteckning och panter, i enlighet med kraven i bostadsrättslagen.

Illustration av kvinna som vattnar växter framför en bostadsrättsförening - Styrelsestöd

Styrelsestöd

Trygghet för boendestyrelsen

Genom att engagera oss tidigt skapar vi stabilitet för föreningen och frigör tid för dig som är bostadsutvecklare. Vi stödjer styrelsens arbete med strukturer och systemstöd, vilket ger er möjlighet att fokusera på projektet. När boendestyrelsen är redo att ta över finns vi där med historik, kunskap och expertis för att trygga och stötta det framtida styrelsearbetet.

Illustration av bostadsrättshus med verktyg och wi-fi - Förvaltning

Förvaltning

Vi tar hand om eftermarknaden

Vi effektiviserar hanteringen av inkommande ärenden och separerar felanmälningar från garantifrågor. Med vår kompetens och systemstöd får ni full kontroll på antal felanmälningar, kategorier och fördelning mellan brf, boende och garanti.

Detta kan vi hjälpa dig som bostadsutvecklare med

Vi stöttar er genom hela projektet. Vad behöver du hjälp med?

Ljusgrå bakgrundsfärg

Inför projektet

 • Finansiering
  • Byggkreditiv
  • Långsiktig finansiering
 • Försäkring för fastighet och entreprenad
 • Juridiskt stöd
  • Bilda bostadsrättsförening
  • Förvärva fastighet
  • Upprätta och registrera Ekonomisk plan
  • Övriga stöddokument
  • Upplåtelseavtal
  • Stadgar
  • Styrelseinstruktioner
  • Ordningsregler
Grå bakgrundsfärg

Under projektet

 • Ekonomisk förvaltning
  • Fakturering förskott / insatser
  • Lägenhetsförteckning
   • Hantering upplåtelser, överlåtelser, panter
   • Mäklarservice (digitalt)
  • Slutavräkning
  • Avisering avgifter och hyror
  • Löpande redovisning, budget, bokslut / årsredovisning
 • Garantihantering
  • Driftgenomgångar och driftinstruktioner med TE
  • Drift-och underhållsansvar för anläggningar
  • Garantihantering, kontakt entreprenör / medlemmar, statistik
 • Underhållsplanering och Energideklaration
  • Lagstadgad 50-årig Underhållsplan på ritning
  • Lagstadgad Energideklaration för nyproduktion
Gul bakgrundsfärg

Löpande förvaltning

 • Teknisk förvaltning
  • Driftsättning
  • Felanmälan
  • Myndighetsbesiktningar
  • Garantihantering - Eftermarknad
  • Löpande förvaltning
  • Årlig Statusbesiktning (ÅSB)
 • Underhållsplan
  • Kontinuerligt underhållsarbete med årliga uppföljningsmöten
 • Boendestyrelse
  • Info om nyproduktion / garantihantering
  • Styrelseutbildning
  • Budget / bokslutsgenomgångar
  • Förmånsprogrammet SBC Fördel
 • Boendestöd
  • Andrahandsupplåteler
  • Styrelsebiträde
  • Avtalsförhandling och uppföljning

Detta kan vi hjälpa dig som bostadsutvecklare med

Vi stöttar er genom hela projektet. Vad behöver du hjälp med?

Inför projektet

 • Finansiering
  • Byggkreditiv
  • Långsiktig finansiering
 • Försäkring för fastighet och entreprenad
 • Juridiskt stöd
  • Bilda bostadsrättsförening
  • Förvärva fastighet
  • Upprätta och registrera Ekonomisk plan
  • Övriga stöddokument
  • Upplåtelseavtal
  • Stadgar
  • Styrelseinstruktioner
  • Ordningsregler

Under projektet

 • Ekonomisk förvaltning
  • Fakturering förskott / insatser
  • Lägenhetsförteckning
   • Hantering upplåtelser, överlåtelser, panter
   • Mäklarservice (digitalt)
  • Slutavräkning
  • Avisering avgifter och hyror
  • Löpande redovisning, budget, bokslut / årsredovisning
 • Garantihantering
  • Driftgenomgångar och driftinstruktioner med TE
  • Drift-och underhållsansvar för anläggningar
  • Garantihantering, kontakt entreprenör / medlemmar, statistik
 • Underhållsplanering och Energideklaration
  • Lagstadgad 50-årig Underhållsplan på ritning
  • Lagstadgad Energideklaration för nyproduktion

Löpande förvaltning

 • Teknisk förvaltning
  • Driftsättning
  • Felanmälan
  • Myndighetsbesiktningar
  • Garantihantering - Eftermarknad
  • Löpande förvaltning
  • Årlig Statusbesiktning (ÅSB)
 • Underhållsplan
  • Kontinuerligt underhållsarbete med årliga uppföljningsmöten
 • Boendestyrelse
  • Info om nyproduktion / garantihantering
  • Styrelseutbildning
  • Budget / bokslutsgenomgångar
  • Förmånsprogrammet SBC Fördel
 • Boendestöd
  • Andrahandsupplåteler
  • Styrelsebiträde
  • Avtalsförhandling och uppföljning

Varför välja SBC för projektet?

Vi snabbar upp produktionsfasen med vår erfarna bostadsutvecklingsgrupp, vilket ger dig mer tid att fokusera på din kärnverksamhet.

 • Erfarenhet och expertis: Över 100 års branscherfarenhet och specialiserade experter garanterar högkvalitativa resultat.

 • Effektivitet och pålitlighet: Vi hanterar nyproduktion och ombildningar professionellt och pålitligt i syfte att skapa långsiktiga och framgångsrika projekt.

 • Helhetsleverans: Vi stöttar dig från tidig planering till långsiktig förvaltning med finansiering, juridisk expertis för att bilda Brf och/eller AB, underhållsplan på ritning, garantihantering och möjlighet att ta över hela förvaltningen i projektets slutskede.

 • 20 % marknadsandel: SBC är en av de större aktörerna i segmentet, vi har erfarenheten och resurserna för ett lyckat projekt.

Vill du veta mer om våra tjänster för nyproduktion och bostadsutvecklare?

Godkända filtyper: jpg, jpeg, png, pdf, docx, xlsx.