Gå till huvudinnehållet

Beställ underhållsplan för brf

Alla bostadsrättsföreningar behöver en uppdaterad underhållsplan. Här kan du beräkna pris och beställa en underhållsplan direkt i vårt enkla formulär. När du beställer en underhållsplan via oss på SBC kan du välja att få den uppdaterad årligen. Det gör att ni i styrelsen tryggt vet att underhållsplanen faktiskt speglar skicket på era byggnader och det aktuella kostnadsläget.

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan beskriver fastighetens framtida underhållsbehov. Den kartlägger vilka åtgärder som behövs i fastigheten, när de ska genomföras och hur mycket det kommer att kosta. Underhållsplanen är ett av fastighetsägarens viktigaste verktyg för den långsiktiga fastighetsförvaltningen. Kortfattat kan den beskrivas som en sammanställning av:

 • Vad som ska göras
 • När det ska göras
 • Kostnaden för åtgärderna

Underhållsplanen sätts för de kommande 50 åren och omfattar alla delar av fastigheten som föreningen ansvarar för. Det finns flera anledningar att upprätta en underhållsplan. Bland annat bidrar en underhållsplan till bättre struktur och underlättar brf:ens framtida underhåll under en lång tid, vilket gör det enklare att planera bostadsrättsföreningens ekonomi. Underhållsplanen tas fram med hjälp av en okulär besiktning och tidigare dokumenterat underhåll av brf:ens fastigheter.

När du beställer en underhållsplan via oss på SBC väljer du bland tre paket och får den digitalt via verktyget Planima. I Planima kan ni i styrelsen söka, och sortera bland allt underhåll. Det går även att filtrera för att planera och budgetera kommande underhåll på ett enkelt sätt.

Klart vi är nöjda, den är så bra nu när jag lägger budget. Får en bra helhet över vårt kommande underhåll 👍

Kristina Burendahl, Brf Eksätra, Åkerberga

3 anledningar att beställa underhållsplanen via SBC

Möjligheten att ha en underhållsplan som alltid är uppdaterad. Med årliga revideringar speglar underhållsplanen skickat på föreningens byggnader och det aktuella kostnadsläget för de åtgärder som behövs.

Kunniga medarbetare med lång erfarenhet inom underhållsplanering. Vi har tagit fram underhållsplaner åt tusentals bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare, vilket gör att vi har sett alla typer av fastigheter och underhållsbehov.

Med underhållsplanen levererad i det digitala verktyget Planima blir det enkelt för er i styrelsen att ha full koll på vad som behöver göras - nu och om 50 år. Sök, sortera, planera och budgetera underhållet direkt i Planima, enklare blir det inte.

Se en film om det digitala verktyget för underhållsplanen

Varför är en underhållsplan viktig?

Underhållsplanen är en investering för bostadsrättsföreningar. Fastigheten är bostadsrättsföreningens största tillgång och det är därför viktigt att kontinuerligt underhålla och förvalta den på bästa sätt. Det handlar inte bara om fastighetsdrift, reparationer och ombyggnation den närmaste tiden, utan även om underhållet av fastigheten på lång sikt.

En underhållsplan är lika viktig för en stor förening med många fastigheter som för en liten brf med en mindre fastighet.

Underhållsplanen säkerställer att din brf

 • Har koll på när och hur olika typer av underhåll behövs och kan på så vis behålla eller öka värdet på fastigheten
 • Kan sätta rätt avgifter utifrån kunskap om vad framtida underhåll kommer att kosta
 • Har dokumentation som visar vilket underhåll som har gjorts och det som är planerat - så att kunskapen kan leva vidare även när föreningens styrelse har bytts ut.

Med en underhållsplan undviker din brf ekonomiska överraskningar

En genomarbetad och kontinuerligt uppdaterad underhållsplan är ett viktigt verktyg i arbetet med att förvalta en fastighet. Underhållsplanen fungerar som ett hjälpmedel för att bevara fastighetens värde.

Oplanerade reparationsarbeten är i regel dyrare än planerat underhåll och påverkar oftast boende och verksamheter i föreningen med oönskade störningar. Med hjälp av en uppdaterad underhållsplan får man en bättre helhetsbild över fastighetens underhållsbehov och bättre förutsättningar att allokera föreningens budget till underhåll. Främst genom att sprida ut kostnaderna över tid, arbeta mer långsiktigt och genomföra bättre upphandlingar.

Underhållsplanen ger en överblick över vad som behöver göras i fastigheten på lång sikt, vilket gör att din bostadsrättsförening slipper ekonomiska överraskningar och får en jämnare avgiftsutveckling. En fastighet i gott skick ger bland annat lägre driftskostnader och försäkringspremier samt mer fördelaktiga lån och högre pantvärde.

Vilket paket för underhållsplanering passar din brf?

För att vår tjänst ska passa just din förening, erbjuder vi tre olika paket att välja mellan; Bas, Standard och Plus.

Bas

Passar föreningen med nyare byggnader som inte kräver så mycket underhåll i närtid

 • Obegränsat antal läskonton i Planima

 • Möte med genomgång av underhållsplanen

Årlig kostnad*: 2 900 kr

Standard

Passar de flesta föreningar där det räcker med en uppdatering per år

 • Obegränsat antal läskonton i Planima
 • Möte med genomgång av underhållsplanen
 • Årligt möte med genomgång och uppdatering av underhållsplanen

Årlig kostnad*: 4 900 kr

Plus

Passar föreningen som använder planen aktivt och vill göra löpande uppdateringar samt återkommande okulärbesiktningar

 • Obegränsat antal läskonton i Planima
 • Möte med genomgång av underhållsplanen
 • Årligt möte med genomgång och uppdatering av underhållsplanen ·
 • Mindre justeringar och uppdateringar när ni önskar
 • Ny okulärbesiktning av fastigheten vart femte år

Årlig kostnad*: 7 900 kr

*Från år 2. Ingår under första året i arvodet för framtagande av underhållsplanen.

Vilket paket för underhållsplanering passar din brf?

För att vår tjänst ska passa just din förening, erbjuder vi tre olika paket att välja mellan; Bas, Standard och Plus.

Bas

Passar föreningen med nyare byggnader som inte kräver så mycket underhåll i närtid

 • Obegränsat antal läskonton i Planima

 • Möte med genomgång av underhållsplanen

Årlig kostnad*: 2 900 kr

Standard

Passar de flesta föreningar där det räcker med en uppdatering per år

 • Obegränsat antal läskonton i Planima
 • Möte med genomgång av underhållsplanen
 • Årligt möte med genomgång och uppdatering av underhållsplanen

Årlig kostnad*: 4 900 kr

Plus

Passar föreningen som använder planen aktivt och vill göra löpande uppdateringar samt återkommande okulärbesiktningar

 • Obegränsat antal läskonton i Planima
 • Möte med genomgång av underhållsplanen
 • Årligt möte med genomgång och uppdatering av underhållsplanen ·
 • Mindre justeringar och uppdateringar när ni önskar
 • Ny okulärbesiktning av fastigheten vart femte år

Årlig kostnad*: 7 900 kr

*Från år 2. Ingår under första året i arvodet för framtagande av underhållsplanen.

Beräkna pris och beställ underhållsplan

Här kan du se vad en underhållsplan kostar för din förening och sen, om du vill, beställa en direkt.

Börja med att beskriva fastigheten
Räkna in både bostads- och hyresrätter

Vanliga frågor om underhållsplan

En underhållsplan ska beskriva fastighetens underhållsbehov och kartlägga vilka åtgärder som ska göras, när de ska genomföras och en kostnadsuppskattning på hur mycket dessa åtgärder kommer att kosta. Underhållsplanen innehåller det som kallas planerat underhåll, vilket oftast är det som är förutsägbart men inte återkommer årligen. Alla delar av byggnaden som en fastighetsägare ansvarar för ska ingå i underhållsplanen. Exempel på dessa är:

 • tak
 • fasad
 • balkonger
 • värmesystem
 • trapphus
 • fönster

Att långsiktigt planera underhåll för en fastighet kan vara utmanande. Beroende på fastighetens ålder, konstruktion och skick krävs en omfattande insats för att ta fram en korrekt underhållsplan som tar hänsyn till fastighetens förutsättningar och ekonomiska planering.

Att skapa en välplanerad underhållsplan innefattar flera steg:

 • Informationsinsamling om byggnadens ålder och tidigare underhåll
 • Okulär besiktning för att klargöra nuläget och underhållsbehovet
 • Beräkning av areor, mängder samt kostnader för underhållsåtgärder
 • Genomgång tillsammans med brf-styrelsen
 • Årliga uppdateringar

När din bostadsrättsförening vet vilket underhåll som krävs de närmaste 50 åren kan ni i god tid planera upphandlingen och också sätta avgifter som täcker kostnaderna för dessa åtgärder.

Priset för en underhållsplan baseras bland annat på föreningens storlek, antal byggnader och byggnadstyper. I vårt enkla verktyg kan du se vad en underhållsplan kostar för just din bostadsrättsförening.

För att en underhållsplan ska vara användbar måste den vara grundligt och professionellt genomarbetad. En underhållsplan ska ses som ett levande dokument som kan förändras och prioriteras om över tid. Vi rekommenderar att underhållsplanen uppdateras årligen för att nuvärdesberäkna kostnader och på så sätt kunna planera föreningens ekonomi.

Komplettera underhållsplanen med en flerårsbudget

För att få en god överblick över din förenings framtida ekonomi bör underhållsplanen kompletteras med en flerårsbudget, en mer långsiktig resultat- och likviditetsbudget på 10 år. Med en flerårsbudget får din förening en större trygghet att planera ekonomin och en bättre handlingsplan för verksamheten. Vi på SBC hjälper gärna till!