Gå till huvudinnehållet

Driftkontroll av din brf

Visste du att din förening kan spara stora summor på energikostnaderna med tjänsten Driftkontroll? Brister i ventiler, fjärrvärmecentralen och andra tekniska system kan nämligen vara en bidragande faktor till de höga driftkostnaderna i fastigheten. Men genom att använda tjänsten driftkontroll kan ni ligga steget före och undvika onödiga kostnader. 

Vad är driftkontroll i en fastighet? 

I en driftkontroll genomför en tekniker en noggrann analys och optimering av de tekniska systemen i din fastighet. Det innefattar bland annat kontroll av ventilation och värmesystem. Den här åtgärden medför flera fördelar, som ett mer behagligt inomhusklimat för alla som vistas i fastigheten och sist men inte minst – möjligheten att minska föreningens energikostnader. 

Fördelar med driftkontroll 

 • Minskad energiförbrukningen och lägre kostnader: I driftkontrollen identifierar vi potentiella problem och utifrån det kan vi optimera systemens prestanda. På så sätt får ni i styrelsen bättre koll på energiförbrukningen och lägre driftkostnader.
 • Längre livslängd på utrustningen: Genom att proaktivt hantera och optimera er tekniska utrustning innan eventuella driftstopp inträffar förlängs utrustningens livslängd.
 • Förbättrat inomhusklimat: Driftkontrollen bidrar till ett bättre inomhusklimat för de boende i och med den grundliga optimeringen av ventilationen. 

 

Så här går en driftkontroll till hos SBC 

Varje fastighet är unik och därför anpassar vi våra driftkontroller för att möta era specifika behov. Hos SBC innebär en driftkontroll en omfattande genomgång av de tekniska systemen för att säkerställa optimal prestanda och effektivitet. Vi kontrollerar bland annat systemtryck, expansionskärl, temperaturer på varmvatten- och radiatorkretsar, ställdon, pumpar, värmeväxlare, värmekurvor, givare, och andra relevanta värden. Vi motionerar ventiler i fjärrvärmecentralen, genomför kontroll och justering av börvärdeskurvor, kalibrering av utegivare, sommarstopp för pump med mera.  

Det här innebär en driftkontroll: 

 • Ventilationstester: Vi utför tester av ventilationssystemet för att säkerställa att det fungerar som det ska. Det inkluderar justeringar och optimering för att upprätthålla ett hälsosamt inomhusklimat.
 • Okulära kontroller av undercentralen: Våra tekniker genomför visuella kontroller av undercentralen för att upptäcka eventuella synliga avvikelser eller problem. Det ger oss möjlighet att agera proaktivt och förhindra större problem.
 • Värmejusteringar anpassat till årstiderna: Inför vinter- och sommarsäsongen justerar vi värmeinställningarna för att säkerställa optimal komfort och energieffektivitet.
 • Luftfilterkontroller: Vi granskar fastighetens luftfilter för att säkerställa rätt filterklass, korrekt tryckfall och att de överensstämmer med tillverkarens rekommendationer, vilket är viktigt för en ren luft och effektiv systemdrift. 

Vilket paket för driftkontroll passar din brf?

Vi erbjuder två paketeringar av driftkontroll; Standard och Plus.

Grå bakgrundsfärg

Standard

Passar de föreningar där det räcker med ett besök per år

 • Ett protokollfört besök utan justeringar 
Gul bakgrundsfärg

Plus

Passar föreningar som vill ha grundligare kontroll av driften

 • Protokollförda besök med justeringar

 • Kontroller av systemtryck, expansionskärl, temperaturer på varmvatten- och radiatorkrets, ställdon, pumpar, värmeväxlare, värmekurvor, givare, börvärden.

 • Motionering av samtliga ventiler i fjärrvärmecentral

 • Kontroll och justering av samtliga börvärdeskurvor

 • Kalibrering av utegivare

 • Sommarstopp för pump 

Vilket paket för driftkontroll passar din brf?

Vi erbjuder två paketeringar av driftkontroll; Standard och Plus.

Standard

Passar de föreningar där det räcker med ett besök per år

 • Ett protokollfört besök utan justeringar 

Plus

Passar föreningar som vill ha grundligare kontroll av driften

 • Protokollförda besök med justeringar

 • Kontroller av systemtryck, expansionskärl, temperaturer på varmvatten- och radiatorkrets, ställdon, pumpar, värmeväxlare, värmekurvor, givare, börvärden.

 • Motionering av samtliga ventiler i fjärrvärmecentral

 • Kontroll och justering av samtliga börvärdeskurvor

 • Kalibrering av utegivare

 • Sommarstopp för pump 

Skicka prisförfrågan för tjänsten driftkontroll

Skicka förfrågan om en kostnadsfri offert nedan. Ange även vilket paket du är intresserad av. Tjänsten är tillgänglig för föreningar i Skåne, Stockholm och Uppsala.

Vad vill din förening ha hjälp med?