Gå till huvudinnehållet

Ventilationsservice för din brf

Som fastighetsägare behöver din förening regelbundet genomföra service och funktionskontroll av era luftbehandlingsaggregat. Beställ tjänsten ventilationsservice enkelt via oss på SBC, vi hjälper din förening.

Ventilationsservice – service och funktionskontroll av luftbehandlingsaggregat 

Varför är det så viktigt att byta filter?

Luftfiltren renar inomhusluften, kan minska behovet av städning och minimerar pollen och damm. Filtren minskar mängden partiklar och bakterier i luften, vilka kan framkalla till exempel astma och allergier.

Varför är det så viktigt att rengöra värmeväxlare?

Smuts i värmeväxlare försämrar prestandan i ventilationssystem med värmeåtervinning. Det medför kostnadsökningar och högre energiförbrukning. En ren värmeväxlare ökar verkningsgraden och gör att energikostnaderna hålls på en betydligt lägre nivå.

Varför är det viktigt att serva och rengöra fläktutrymmen?

Remskivan slits och flyttas och behöver spännas löpande.Smuts i aggregatet kan öka belastningen på fläktarna och därmed minska livslängden.

Med regelbunden service- och funktionskontroll av luftbehandlingsaggregat får din förening:

  • Bättre inomhusklimat och luftkvalitet

  • Energibesparing

  • Möjlighet att hitta fel och åtgärda dessa innan det blir en stor kostnad

  • Längre livstid på produkterna

  • Aggregatet säkrat för att bli godkänd vid OVK

Det här ingår i vår ventilationsservice

Funktionskontroll

Funktionskontroll görs två gånger per år.

Funktionskontroll av: Värmeväxlare, spjäll, motor, kyl- och värmebatterier samt givare

Service

Kontroll och service av aggregat två gånger per år.

1. Värmebatterier

· Rengöring av värmebatterier utföres lämpligast i samband med filterbyte

· Kontroll av frysskydd

2. Fläktar och fläktutrymme

· Kontrollera att fläkthjulen inte har obalans. Kontrollera lager mot oljud

· Fläktmotorn dammsugs och rengörs

· Rengör fläktutrymmet vid behov

3. Värmeåtervinnare

· Kontroll och rengöring vid behov

· Kontroll att batteri är avluftat. Eventuell droppavskiljare demonteras och renspolas med vatten

I samband med rengöring kontrolleras i förekommande fall avluftning, glykolhalt och täthet samt att avlopp inte är igensatt.

Efter utförd service lämnas protokoll samt eventuella åtgärdsförslag.

Beställ tjänsten Ventilationsservice

Vad vill din förening ha hjälp med?