Gå till huvudinnehållet

Elkontroll för din brf

Visste du att det är lag på att fastighetsägare måste ha rutiner för den löpande kontrollen av elanläggningen? Vi hjälper till med att upprätta rutiner för elkontrollen, samt dokumentationen som krävs för att föreningens anläggning ska följa elsäkerhetsföreskrifterna.

Det här ingår i SBCs elkontroll

Vi är här för att underlätta för din brf. SBC kan hjälpa er med att skapa rutiner, utföra den löpande årliga elkontrollen och hantera den tillhörande dokumentationen.

  • Okulär kontroll av elanläggningen i fastighetens gemensamma utrymmen
  • En riskbedömning av anläggningen
  • Upprättande av rutiner för den årliga elkontrollen
  • Kontrollerar att det finns korrekt dokumentation

Okulär kontroll och riskbedömning

Vi börjar med att okulärt kontrollera elanläggningen i fastighetens gemensamma utrymmen. Därefter gör vi en riskbedömning av anläggningen i enlighet med elsäkerhetsverkets rekommendationer. Genom att analysera ålder, den omkringliggande miljön och den generella användningen, får vi en helhetsbild av elanläggningen.  

Upprättande av rutiner och dokumentation

Vi tar sedan fram rutiner för den löpande kontrollen av elanläggningen. Rutinerna bygger på den tidigare genomförda riskbedömningen och innehåller bland annat detaljer om hur ofta kontrollerna ska göras och omfattningen av dem. Eftersom det nu är lagkrav på att alla rutiner måste dokumenteras, ser vi även till att det framgår i rutinerna hur resultaten ska dokumenteras och hur eventuella brister ska hanteras av föreningen.

När de här stegen är genomförda kan sedan föreningen följa upp och ta fram processer för hanteringen av elanläggningen.

Vad säger lagen om elanläggningarna?

Enligt Elsäkerhetsverkets senaste föreskrifter, ELSÄK-FS 2022:3, ansvarar fastighetsägaren för att det finns fastställda rutiner och dokumentation av den löpande kontrollen av fastighetens elanläggning. Förtydligandet syftar till att säkerställa att elanläggningen är säker och inte utgör någon fara för människor och egendom.

Frågor och svar om elkontroll

Följande områden ingår inte i vår elkontroll som standard, men kan utföras vid önskemål mot en extra avgift:

  • Bedömning av tillfälliga och flyttbara elektriska apparater och enheter.
  • Kontroll av elen i bostadsrättslägenheter, hyresrättslägenheter och lokaler; vi fokuserar endast på fastighetselen.
  • Isolationsprovning.

De nya kraven från Elsäkerhetsverket gäller för starkströmsanläggningarna i fastigheten. Exempelvis elledningar, vägguttag, elcentraler, belysningssystem, proppskåp och andra fasta elektriska anslutningar.

Utöver dessa elinstallationer ansvarar föreningen för att det finns fastställda rutiner och dokumentation för hur den löpande kontrollen ska genomföras.

Skicka prisförfrågan för tjänsten elkontroll?

Kontakta oss för mer information och ett prisförslag.

Vad vill din förening ha hjälp med?