Gå till huvudinnehållet

Säkerhet och trygghet i bostadsrättsförening

Att känna sig trygg i sitt eget boende är absolut en av de viktigaste faktorerna för att trivas. Med ett allt oroligare samhällsklimat med sprängningar, skjutningar och kriminalitet blir det extra betydande för styrelsen att se över den övergripande säkerheten i föreningen.

SBC Säkerhet – en flexibel helhetslösning för säkerheten i din brf

SBC Säkerhet är en helhetslösning för säkerheten i och omkring fastigheten, både långsiktigt och för akuta händelser. Med SBC säkerhet får din förening tillgång till en flexibel tjänst där ni kan teckna ett heltäckande säkerhetspaket för din brf eller endast välja ut de delar som är relevanta för era behov. Vi guidar er till en säker, trygg och värdeskapande miljö för hela föreningen.

Trygghetsbesiktning av skalskyddet i fastigheten

En Trygghetsbesiktning är ett lämpligt första steg för att ta ett grepp på säkerheten i föreningen. Trygghetsbesiktningen innebär att vi bedömer och mäter tillståndet i era fastigheter i syfte att skapa en säker fastighet. I besiktningen ingår:

 • Systematisk besiktning av utemiljöer, trapphus, källare, cykelrum, tvättstugor och andra allmänna utrymmen.
 • Kontroll av belysning, växtlighet, dörrar, brytskydd, lås, skyltning, förvaltningsrutiner och annat som påverkar tryggheten för boende och besökare i brf.
 • Besiktningarna utförs av specialister med polisiär bakgrund.

Trygghetscertifiering för bostadsrättsföreningen

Trygghetsbesiktningen blir nästa steg för att skapa ett kunskapsunderlag om ni vill gå vidare och erhålla ett trygghetscertifikat för fastigheten. I Trygghetscertifieringen ingår:

 • En slutbesiktning av fastigheten
 • Certifiering med märkning av fastigheten 
 • Ett utfärdat certifikat som gäller i fem år

En trygghetscertifiering visar att ni som fastighetsägare har gjort ert bästa för att säkerställa de boendes trygghet, vilket resulterar i en trygg brf.

Systematiskt brandskydd – SBA

En bostadsrättsförening är enligt lag skyldig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att ni som förening ansvarar för att genomföra regelbundna kontroller,  förebygga brand och begränsa de skador som kan uppkomma. Vi kan hjälpa din brf med alla delar inom brandskydd och brandsäkerhet:

 • Skapa brandsäkra miljöer som uppfyller kraven
 • Se till att ni har rätt utrustning som brandsläckare, brandvarnare, brandfiltar och utrymningsskyltar
 • Installera och underhålla utrustningen
 • Utbilda medlemmar inom systematiskt brandskyddsarbete – SBA
 • Erbjuda digitala verktyg som förenklar egenkontrollen

Första hjälpen och hjärtstartare för bostadsrättsföreningen

En olyckshändelse kan ske snabbt och varje dag drabbas fler än 20 personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Med första hjälpen-paket på plats kan ni rädda liv och förebygga skador. Vi tillhandahåller:

 • Första hjälpen-utrustning med hjärtstartare för brf:er
 • Utbildningar i första hjälpen och hjärt- och lungräddning – HLR

Med första hjälpen-utbildning ökar vi medlemmarnas riskmedvetenhet genom praktisk träning och utbildning. Tillsammans räddar vi liv!

Skyddsrum

Det är föreningen som äger skyddsrummet som ansvarar för underhållet. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) genomför kontroller av skyddsrum och om de hittar brister är det fastighetsägarens/ bostadsrättsföreningens ansvar att åtgärda dem. Våra skyddsrumsexperter hjälper er att:

 • Säkerställa skyddsrummets funktion och utrustning
 • Utbildar er i vad som behövs för att snabbt kunna iordningställa skyddsrummet i händelse av krig.

Har ni kunskapen och utrustningen som behövs för att hålla de boende säkra om en kris uppstår?

Störningsjour och bevakning för din brf

Har ni i föreningen utmaningar med störningar och obehöriga i fastigheten eller inbrott i förråden i brf:en? Öka tryggheten med störningsjour och bevakning. Vi kan erbjuda hjälp med:

 • Digital störningsjour dygnet runt
 • Kameraövervakning och installation
 • Rådgivning av våra jurister för att reda ut vad som gäller vid kamerabevakning för bostadsrättsföreningar

 

Kris- och katastrofplan

Är er förening redo för att hantera olika kriser som kan uppstå? Oavsett om det handlar om brand, dödsfall, krig eller arbetsplatsolyckor så är en krisberedskapsplan som är övad och uppdaterad en stor hjälp och trygghet.

 • Vi hjälper er att skapa en krisplan som ni kan luta er på om något skulle hända i er bostadsrättsförening
 • Planen skapar förutsägbarhet och trygghet för dig i styrelsen och för medlemmarna, som vet vem de ska kontakta och hur de ska agera om det oförutsedda inträffar

Juridisk hjälp vid säkerhetsfrågor

Vi på SBC har marknadens största samlade juristexpertis för fastighetsfrågor. Våra jurister har erfarenhet och sakkunskap för alla sorters juridiska frågor som din bostadsrättsförening kan ställas inför. När det gäller säkerhetsfrågor kan våra jurister bistå din förening med bland annat:

 • Lösa tvister och hantera störningar
 • Efterlevnad av lagar, stadgar och ordningsregler
 • Rådgivning vid obehörig felaktig bokföring
 • Rådgivning om vad som gäller vid kameraövervakning

Skapa trygghet och öka värdet på föreningen med SBC Säkerhet

Allmän otrygghet eller utmaningar med kriminalitet är inte bara ett problem för alla boende. Det kostar också pengar i ökade förvaltningskostnader, minskad attraktivitet och lägre värde på fastigheterna. En annan utmaning är att det kan vara svårt för dig i styrelsen att veta om de åtgärder ni satsar på ger ett riktigt värde till föreningen eller om de är verkningslösa.

Hur kan vi hjälpa din förening?