Gå till huvudinnehållet

Det här gäller för kameraövervakning i en brf

Att kameraövervaka fastigheten i en bostadsrättsförening kan vara ett effektivt sätt att utreda och förhindra brott. Men när är det tillåtet och hur ska det gå till?

Bostadsrättsföreningar behöver inte söka tillstånd för kamerabevakning men ansvarar själva för att den inte strider mot dataskyddsförordningen, GDPR.

Innan kameraövervakning sker ska de boende få ordentlig information om beslutet från styrelsen. Övervakningen får endast ske om ändamålen med att övervaka väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.

Hur får inspelat videomaterial användas?

Det inspelade materialet får enbart användas för bestämda ändamål och det får endast sparas under kort tid. Bara ett begränsat antal personer ska ha tillgång till materialet och det är inte tillåtet att sprida det på till exempel internet.

Ta hjälp av våra jurister

Behöver din förening juridisk rådgivning gällande kameraövervakning? Fyll i formuläret och kom i kontakt med våra fastighetsjurister.

Vad behöver du hjälp med?