Gå till huvudinnehållet

Störande grannar i bostadsrättsföreningen – vad gäller?

Högljudda hemmafester, stökiga tvättstugor och arga lappar i trappuppgången. Vad räknas egentligen som störningar och vad har bostadsrättsföreningens styrelse för ansvar när det kommer till konflikter mellan grannar?

Högljudda grannar – vad kan man göra åt störningarna?

Det är relativt vanligt att grannar stör sig på varandra – man kan ha helt olika vanor och dygnsrytmer. Vanliga störningar är att en granne spelar hög musik, röker på balkongen eller klampar hårt i golvet. Störningar kan också handla om trakasserier eller problem med en enskild boende.

När man bor i flerfamiljshus får man acceptera att det förekommer ”levnadsljud” från grannarna. Detta inkluderande lekande barn, barn som ibland skriker på nätterna, dammsugning, tv-ljud, musik med mera. Man får däremot inte utsätta sina grannar för ljud som kan vara skadligt för hälsan eller försämrar bostadsmiljön och det finns ofta ordningsregler som alla boende i föreningen bör förhålla sig till. I dessa fall bör de berörda grannarna i första hand tala med varandra på ett sätt som månar om grannsämjan, om det inte hjälper ska styrelsen kontaktas så de kan vidta åtgärder för att få störningarna att sluta. 

Vad har bostadsrättsföreningens styrelse för skyldighet när grannar stör varandra?

Styrelsen i en bostadsrättsförening har en skyldighet att motverka störningar. Om grannarna själva har försökt prata med varandra utan resultat, behöver styrelsen ingripa. Ett första steg är att medla mellan grannarna och utfärda informella tillsägelser och varningar. Vid allvarliga störningar är det därefter vikigt att, via rekommenderat brev, skicka en rättelseanmaning till den störande grannen. Styrelsen ska också underrätta Socialnämnden om det gäller en bostadslägenhet.

Vad ska styrelsen göra om störningarna fortsätter?

Om en boende efter skriftliga anmärkningar fortsätter att störa grannarna, kan föreningen säga upp bostadsrätten för förverkande. Det innebär att lägenheten kan komma att tvångsförsäljas och den boende blir tvungen att flytta.

Det finns även fall där en uppsägning kan ske utan tillsägelse. Det är då allvarliga störningar som allvarlig brottslighet i samband med boendet, boende som inte klarar av ett eget boende, kvalificerat missbruk eller liknande.

Råd till styrelsen för att hantera störande grannar:

  • Försök få grannarna att prata med varandra med hjälp av er i styrelsen
  • Be den bostadsrättsinnehavare som blir störd att föra anteckningar om störningstillfällena
  • Kolla om det är flera grannar som klagar på samma typ av störningar
  • Ta kontakt med personen som stör för att försöka reda ut det
  • Om inget händer – skicka en rättelseanmaning till den störande grannen
  • Ta hjälp av våra jurister

Ta hjälp av våra jurister

Även om det inte handlar om allvarliga störningar kan det som styrelse vara en bra idé att ta in hjälp utifrån – så att ärendet hanteras rätt från början. Våra jurister har lång erfarenhet att bistå brf:er i frågor kring störningar.

Vad behöver du hjälp med?

Du kanske också är intresserad av