Gå till huvudinnehållet

Störande grannar i bostadsrättsföreningen – vad gäller?

Högljudda hemmafester, stökiga tvättstugor och arga lappar i trappuppgången. Vad räknas egentligen som störningar och vad har bostadsrättsföreningens styrelse för ansvar när det kommer till konflikter mellan grannar?

Högljudda grannar – vad kan styrelsen göra åt störningarna?

Det är relativt vanligt att grannar stör sig på varandra – man kan ha helt olika vanor och dygnsrytmer. Vanliga störningar är att en granne spelar hög musik, röker på balkongen eller klampar hårt i golvet. Störningar kan också handla om trakasserier eller problem med en enskild boende.

När man bor i flerfamiljshus får man acceptera att det förekommer ”levnadsljud” från grannarna. Detta inkluderande lekande barn, barn som ibland skriker på nätterna, dammsugning, tv-ljud, musik med mera. Man får däremot inte utsätta sina grannar för ljud som kan vara skadligt för hälsan eller försämrar bostadsmiljön och det finns ofta ordningsregler som alla boende i föreningen bör förhålla sig till. I dessa fall bör de berörda grannarna i första hand tala med varandra på ett sätt som månar om grannsämjan och minskar konflikterna, om det inte hjälper ska styrelsen kontaktas så de kan vidta åtgärder för att få störningarna att sluta. Här får du flera exempel på vad som är störningar och inte

SBC - Therese af Jochnick - Affärsområdeschef Juridik
Det är alltid viktigt att vara respektfull mot sina grannar och inte störa mer än nödvändigt. Att bo i en fastighet med lägenheter innebär dock att det förekommer så kallade ”levnadsljud” som exempelvis barnskrik. Men andra ordningsregler bestäms av föreningen. Om man upplever problem med att en granne stör och inte märker en beteendeförändring efter att själv ha sagt till ska styrelsen kontaktas för att vidta åtgärder och få störningarna att sluta.

Therese af Jochnick Affärsområdeschef Juridik på SBC

Det är alltid viktigt att vara respektfull mot sina grannar och inte störa mer än nödvändigt. Att bo i en fastighet med lägenheter innebär dock att det förekommer så kallade ”levnadsljud” som exempelvis barnskrik. Men andra ordningsregler bestäms av föreningen. Om man upplever problem med att en granne stör och inte märker en beteendeförändring efter att själv ha sagt till ska styrelsen kontaktas för att vidta åtgärder och få störningarna att sluta.

Therese af Jochnick Affärsområdeschef Juridik på SBC

Vilket ansvar har bostadsrättsföreningens styrelse när grannar stör varandra?

Styrelsen i en bostadsrättsförening har en skyldighet att motverka störningar. Om grannarna själva har försökt prata med varandra utan resultat, behöver styrelsen ingripa. Ett första steg är att medla mellan grannarna och utfärda informella tillsägelser och varningar. Vid allvarliga störningar är det därefter vikigt att, via rekommenderat brev, skicka en rättelseanmaning till den störande grannen. Om det är en bostadslägenhet ska kommunens socialnämnd underrättas om störningarna. I många fall är missbruk, sociala problem eller psykisk ohälsa den bakomliggande orsaken och upprepade störningar kan vara ett tecken på att den som stör är i behov av hjälp.

Vad ska styrelsen göra om störningarna fortsätter?

Om störningarna är allvarliga och inte upphör efter en skriftlig varning kan föreningen som en sista utväg säga upp en störande föreningsmedlem. Det innebär att lägenheten kan komma att tvångsförsäljas och den boende blir tvungen att flytta.

Det finns även fall där en uppsägning kan ske utan tillsägelse. Det är då allvarliga störningar som allvarlig brottslighet i samband med boendet, boende som inte klarar av ett eget boende, kvalificerat missbruk eller liknande.

Råd till styrelsen för att hantera störande grannar:

 • Försök få grannarna att prata med varandra med hjälp av er i styrelsen
 • Be den bostadsrättsinnehavare som blir störd att föra anteckningar om störningstillfällena
 • Kolla om det är flera grannar som klagar på samma typ av störningar
 • Ta kontakt med personen som stör för att försöka reda ut det
 • Om inget händer – skicka en rättelseanmaning till den störande grannen
 • Ta hjälp av våra jurister

Råd till styrelsen för att hantera störande grannar:

 • Försök få grannarna att prata med varandra med hjälp av er i styrelsen
 • Be den bostadsrättsinnehavare som blir störd att föra anteckningar om störningstillfällena
 • Kolla om det är flera grannar som klagar på samma typ av störningar
 • Ta kontakt med personen som stör för att försöka reda ut det
 • Om inget händer – skicka en rättelseanmaning till den störande grannen
 • Ta hjälp av våra jurister

Frågor och svar

Ja, det är tillåtet att röka på balkongen. Det finns inte något lagstöd för en bostadsrättsförening att förbjuda rökning på balkongen. Undantaget är så kallade allergihus, där det är möjligt att förbjuda rökning på balkongen.

Ja, bostadsrättsföreningen kan ta fram ordnings- och trivselregler som reglerar hur och när renoveringar får ske.

I allmänhet är det svårt för en förening att neka tillstånd till ändringar inne i lägenheterna, det krävs att föreningen kan bevisa att ändringarna är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen och då räknas inte störningar av övergående natur.

En bostadsrättshavare har skyldighet att underhålla bostadsrätten (inre underhållsansvaret). Det är därför mer eller mindre ett normalt inslag i ett flerbostadshus att det ibland förekommer störningar med anledning av renoveringar. Dock måste renoveringen ske på ett sätt som inte i onödan stör de boende och i regel finns det riktlinjer i föreningens ordnings- och trivselregler.

Om störningar förekommer i bostadsrättsföreningen kan det finnas anledning att teckna avtal med en störningsjour för att på så vis få dokumentation. Brf-styrelsen har en plikt att agera mot störningar som kan vara skadliga för hälsan eller på annat sätt försämra boendes bostadsmiljö.

Ta hjälp av våra jurister

Även om det inte handlar om allvarliga störningar kan det som styrelse vara en bra idé att ta in hjälp utifrån – så att ärendet hanteras rätt från början. Våra jurister har lång erfarenhet att bistå brf:er i frågor kring störningar.

Vad behöver du hjälp med?


Du kanske också är intresserad av