Gå till huvudinnehållet

Tomträttens baksida

Merkostnad för föreningen och kraftigt höjda boendekostnader för de boende. Det kan bli konsekvensen när markhyran till kommunen riskerar att chockhöjas. Lagen om tomträtt som tillåter bostadsrättsföreningar att hyra marken fastigheten står på av kommunen skapar nu oro hos föreningar.

För drygt 100 år sedan infördes en lag som skulle möjliggöra för fler människor att bygga egna bostäder och flerfamiljshus. Men det som ursprungligen var en bostadssocial stödåtgärd för de som inte hade råd att köpa kommunal mark, har nu förvandlats till ett orosmoln för många bostadsrättsföreningar. Tomträttsavgälden stiger som en följd av att kommunerna tar ut avkastning på marken de hyr ut. Hyran, som för många föreningar varit densamma under en längre tid, kommer framöver att räknas upp då marktaxeringsvärdet är högre idag än när avtalen ingicks. Detta resulterar i att bostadsrättsföreningar med tomträtt kan få obehagliga ekonomiska överraskningar framöver.

– Risken för en ökad avgift uppstår när marken föreningens fastighet står på ökar i värde. Det medför att kommunen har rätt att höja tomträttsavgälden, alltså markhyran. Många bostadsrättsföreningar som SBC hjälper med ekonomisk förvaltning har haft långa hyresavtal med kommunen som nu ska räknas om. Konsekvensen av det kan bli att bostadsrättsföreningens avgift till kommunen höjs markant, vilket i sin tur leder till att månadsavgiften för de boende höjs, säger Ulf Wetterberg, Ekonomisk förvaltare på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Begär utköpspris av kommunen

Att bostadsrättsföreningar med tomträtt kan få sämre villkor hos banken inför nya lån är också en risk. Det är därför viktigt att föreningar med tomträtt noggrant utvärderar sina möjligheter till ett utköp av marken och utreder hur detta kan finansieras, innan nya avtal med kommunen ska ingås.

– Vi har ofta kontakt med bostadsrättsföreningar som är oroliga och undrar hur man kan gå tillväga för att förändra sin situation. SBC bistår ofta med att lotsa bostadsrättsföreningar genom hela processen, från start till slut. Inledningsvis hjälper vi till att begära ett utköpspris från kommunen. Priset lägger grunden för den konsekvensanalys som sedan bör göras. Även om det kortsiktigt kan verka krångligt och dyrt att friköpa marken vet vi av erfarenhet att det är ett ekonomiskt beslut som gynnar bostadsrättsföreningen och dess medlemmar på längre sikt, avslutar Ulf Wetterberg.