Gå till huvudinnehållet

Föreningsrätt

Våra jurister kan hjälpa din bostadsrättsförening eller samfällighetsförening med en rad ärenden inom föreningsrätt. Tveka inte att kontakta oss när ni i styrelsen behöver juridisk rådgivning.

Våra tjänster inom föreningsrätt

Dags att ändra stadgarna, förbereda föreningstämman eller skriva nya avtal? Våra jurister har bred kompetens inom föreningsrätt och bistår er gärna. Hur kan vi hjälpa din förening?

Genomförande av föreningsstämma

Vill din förening har hjälp med en föreningsstämma? Vi på SBC har lång erfarenhet inom området och hjälper gärna till.

Beslutsstöd för er i bostadsrättsföreningens styrelse

Få rådgivning vid fattande av viktiga beslut eller ta in kompetensförstärkning vid komplexa frågeställningar. Våra specialister hjälper er i styrelsen med alla sorters frågeställningar.

Ombilda bostadsförening till bostadsrättsförening

Vår rekommendation är att alla bostadsföreningar ska omregistrera sig till bostadsrättsföreningar. Det innebär nämligen en större trygghet och säkerhet för medlemmarna. Vi hjälper din BF att ta fram underlag inför stämmobeslutet och övrigt gällande omregistreringen.

Bilda brf

Vad krävs för att skapa en bostadsrättsförening – och hur går det till? Ta hjälp av oss på SBC – vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att bilda en bostadsrättsförening.

Ändra föreningens stadgar

Dags att se över föreningens stadgar? Våra kunniga jurister utformar stadgarna efter gällande lagstiftning och praxis – och sköter formalian efteråt. 

Likvidation av bostadsrättsförening

I en småhusförening kan det ibland vara aktuellt att låta medlemmarna friköpa husen som egna bostäder och likvidera bostadsrättsföreningen. Det går till så att medlemmarna köper sina hus som separata fastigheter av föreningen och får på det viset själva äga det hus som de bor i idag. En affär som många gånger kan vara ekonomiskt lönsam. I egenskap av likvidator kan våra jurister bistå din förening i processen.

Fusion av två bostadsrättsföreningar

En fusion av två brf:er kan leda till minskade administrativa kostnader, att lättare få kvalificerade styrelseledamöter samt effektivare upphandlingar. En sammanslagning kan ske genom att man låter två föreningar gå ihop och bilda en förening alternativt att man låter en mindre förening gå upp i en större förening. Våra fastighetsjurister kan bistå med att utreda för- och nackdelar en fusion och själva genomförandet av fusionen.

Ekonomisk plan

Alla brf:er ska ha en ekonomisk plan registrerad hos Bolagverket. Om din förenings ekonomiska plan behöver uppdateras, kan vi hjälpa till med både innehåll och registrering. 

Upprättande och omförhandling av avtal

Vi hjälper din förening att upprätta, omförhandla och tolka era olika avtal, det kan till exempel vara:

  • Överlåtelseavtal
  • Upplåtelseavtal
  • Optionsavtal
  • Förhandsavtal

Insatshöjning och kapitaltillskott

En insatshöjning eller frivilligt kapitaltillskott kan ske om din bostadsrättsförening vill sänka belåningen. Det innebär att medlemmarna upptar egna lån med möjlighet till skattereduktion på räntekostnaderna och tillskjuter medel till föreningen, så ni kan sänka era avgifter alternativt vidta underhållsåtgärder på fastigheten. Våra fastighetsjurister kan bistå med alla nödvändiga dokument, tillse att erforderliga beslut fattas av föreningsstämman samt med biträde i hyresnämnden.

Översyn av andelstalsberäkningar

Andelstalet är en av de viktigaste uppgifterna vid en upplåtelse av bostadsrätt och styr dels ägarandelen i förening, dels fördelningen av årsavgifterna. Vi hjälper din bostadsrättsförening om du har frågor om andelstalen eller vill göra översyn av dem.

Kontakta våra jurister

Vad behöver du hjälp med?


Du kanske också är intresserad av