Gå till huvudinnehållet

Snabbt, säkert och tryggt med fastighetsinkasso

Med SBC Fastighetsinkasso erbjuder SBC ett helt koncept som innebär att bostadsrättsföreningen/bolaget får en snabb, säker och trygg hantering av obetalda hyror och avgifter. SBC bevakar och kontrollerar att inbetalningar kommer in från hyresgäster och medlemmar samtidigt som styrelsen får hjälp med den belastning det innebär att kräva in betalningar.

Hur går kravhanteringen till?

Vi på SBC skickar en påminnelseavi vid utebliven betalning. Detta ingår i avtalet för ekonomisk förvaltning och görs även om din förening inte har tjänsten SBC Fastighetsinkasso.

Om skulden kvarstår trots påminnelse skickar vi på SBC ett inkassokrav. 

 

Vid fortsatt utebliven betalning iämnas en ansökan om betalningsföreläggande in och avhysning till Kronofogden, vilket innebär att hyresgästen eller medlemmen sägs upp för avflyttning. Den boende har tre veckor på sig att betala och ställa allt till rätta, s.k. återvinning. Lokalhyresgäst har två veckor på sig att betala ikapp.

Vad händer om medlemmen / hyresgästen fortfarande inte betalar?

Kronofogden meddelar utslag.

Styrelsen beslutar om verkställighet ska ske.

Kronofogden planerar in en tid för avhysning.

Bostadsrätten tvångsförsäljs på Kronofogdens auktion.

Tillgångar utmäts och efterbevakning tillämpas vid behov.

Kontakta våra inkassohandläggare

Vad behöver du hjälp med?