Gå till huvudinnehållet

Boka årsstämman med SBC

Lämna över genomförandet av din förenings årsstämma till oss på SBC. Vi har den expertis och de verktyg som behövs för en lyckad stämma från start till mål. För er i styrelsen blir ansvaret primärt att förankra besluten och uppmana medlemmarna att delta.

Här kan du läsa mer om de olika sorters föreningsstämmor vi kan hjälpa din bostadsrätts- eller samfällighetsförening med.

Hybridstämma

Stämman hålls digitalt men leds från en fysisk lokal så medlemmar som inte kan eller vill delta digitalt ges möjlighet att närvara fysiskt. Detta kan innebära att det endast är stämmoordföranden som är på plats fysiskt. Lokalen måste vara belägen på orten där styrelsen har sitt säte enligt föreningens stadgar.

Vi kan hjälpa er att genomföra hybridstämman, vi har den expertis och alla de verktyg ni behöver. Finns ett SBC-kontor på orten kan stämman kallas till våra lokaler i mån av plats. Det här ingår vid beställning av hybridstämma:

  • Förberedelse (genomgång av kallelse, motioner och årsredovisning)
  • Genomförande av stämman från lokal samt i ett digitalt mötesrum
  • Översiktlig genomgång av årsredovisningen för medlemmarna
  • Efterarbete med protokoll
  • Tekniska hjälpmedel för stämmans genomförande

Skicka offertförfrågan om hjälp med hybridstämma

Fysisk stämma

Stämman hålls från en fysisk lokal från den ort där styrelsen har sitt säte enligt föreningens stadgar.

Vi kan hjälpa er att genomföra stämman, vi har den expertis ni behöver. Finns ett SBC-kontor på orten kan stämman kallas till våra lokaler i mån av plats. Det här ingår vid beställning av fysik stämma:

  • Förberedelse (genomgång av kallelse, motioner och årsredovisning)
  • Genomförande av stämman från lokal
  • Översiktlig genomgång av årsredovisningen för medlemmarna
  • Efterarbete med protokoll

Skicka offertförfrågan för hjälp med stämman

Föreningsstämma per capsulam (skrivbordsstämma)

En förutsättning för att hålla en stämma per capsulam är att alla medlemmar i föreningen är eniga om det. Ett stämmoprotokoll upprättas och skickas runt till medlemmarna för påskrift. En per capsulam stämma hålls därför lämpligast i mycket små föreningar.

Skicka offertförfrågan om skrivbordsstämma

Få offert på bostadsrättsföreningens årsstämma

Du kanske också är intresserad av