Gå till huvudinnehållet

Boka årsstämman med SBC

Förenkla din förenings årsstämma med våra experter på SBC! Vi erbjuder din förening en erfaren ordförande, hjälp med en fördjupad ekonomisk föredragning av årsredovisningen eller möjlighet till en protokollförare. Planerar ni en hybrid eller fysisk stämma? Skräddarsy och anpassa ert paket helt efter er förenings behov.

Ta hjälp av en stämmoordförande på årsstämman

SBCs ordförande leder stämman, fördelar ordet och säkerställer att beslut tas korrekt och utifrån rätt röstmajoritet. Det är ordförandens ansvar att ge en översiktlig redogörelse för årsredovisningen, medan frågor från medlemmarna besvaras av styrelsen. Med oss får din förening inte bara en smidig och framgångsrik hantering av årsmötet, utan även en meningsfull och trygg samarbetsrelation. Du kan få hjälp med ordförande på digital stämma, hybridstämma och fysisk stämma.

Ordförande på fysisk stämma

Under en fysisk stämma hålls årsstämman på plats i en fysisk lokal, dit medlemmarna kallas. Lokalen ska vara belägen på orten där styrelsen har sitt säte enligt föreningens stadgar. Om det finns ett SBC-kontor på orten kan stämman kallas till våra lokaler, i mån av plats.

Det här ingår vid beställning av fysisk stämma:

 • Förberedelse (genomgång av kallelse, motioner och årsredovisning)
 • Genomförande av stämman från lokal
 • Översiktlig genomgång av årsredovisningen för medlemmarna
 • Efterarbete med protokoll

Ordförande på hybridstämma

En hybridstämma är en kombination av en digital och fysisk stämma, vilket ger medlemmar möjlighet att närvara antingen digitalt eller fysiskt i en lokal. Den skiljer sig från en renodlad digital stämma eftersom den kräver en tillgänglig fysisk lokal. Lokalen ska vara belägen på orten där styrelsen (enligt föreningens stadgar) har sitt säte. Om det finns ett SBC-kontor på orten kan stämman hållas där, i mån av plats. Inför hybridstämman ska styrelsen besluta om icke-medlemmar ska kunna följa stämman online eller ej.

Det här ingår vid beställning av hybridstämma:

 • Förberedelse (genomgång av kallelse, motioner och årsredovisning)
 • Genomförande av stämman från lokal samt i ett digitalt mötesrum
 • Översiktlig genomgång av årsredovisningen för medlemmarna
 • Efterarbete med protokoll
 • Tekniska hjälpmedel för stämmans genomförande

Ordförande på digital stämma

En helt digital stämma sker i ett digitalt mötesrum dit medlemmarna ansluter digitalt eller via telefon. Den skiljer sig från en fysisk stämma och hybridstämman då man inte kallar medlemmarna till en fysisk lokal. Möjligheten att hålla en helt digital stämma kräver stöd i föreningens stadgar. Om din förening inte har uppdaterat era stadgar kan vi hjälpa er ändra stadgarna.

Det här ingår vid beställning av digital stämma:

 • Förberedelse (genomgång av kallelse, motioner och årsredovisning)
 • Genomförande av stämman i ett digitalt mötesrum
 • Översiktlig genomgång av årsredovisningen för medlemmarna
 • Efterarbete med protokoll
 • Tekniska hjälpmedel för stämmans genomförande

Ordförande på skrivbordsstämma

(föreningsstämma per capsulam)

En skrivbordsstämma, även känd som per capsulam-stämma, innebär att ett stämmoprotokoll skapas och skickas till alla medlemmar för underskrift. Till skillnad från en fysisk stämma äger ingen sammankomst rum där medlemmarna samlas. I stället läser medlemmarna igenom protokollet enskilt och skriver sedan under det. Beslut fattas först när alla medlemmar har granskat och undertecknat det returnerade protokollet. För att hålla en skrivbordsstämma måste alla medlemmar i föreningen vara överens om det. Denna typ av stämma passar bäst för mycket små föreningar.

Varför ta hjälp av en stämmoordförande från SBC inför föreningsstämman?

 • Smidig hantering av stämman: Genom att ha en ordförande med bred kunskap om stämmoprocessen och föreningens lagar och regler säkerställs en smidig och professionell hantering av stämman.
 • Neutral ordförande: En neutral och professionell inställning minskar risken för konflikter och skapar en trygg stämmomiljö. Ordföranden fördelar ordet, vilket underlättar för styrelsen att hantera inkommande frågor.
 • Strukturerade möten: Vi säkerställer att er stämma följer dagordningen, där varje ärende hanteras stegvis och på ett ändamålsenligt sätt.
 • Förtroende och professionalitet: En extern ordförande från SBC visar professionalism och engagemang gentemot medlemmarna. Det stärker förtroendet för styrelsen och ökar engagemanget i föreningens angelägenheter.

Med en extern ordförande från SBC vid rodret kan ni vara trygga med att er årsstämma hanteras med expertis, precision och omsorg. Vill din förening även ha hjälp av en protokollförare eller ekonomisk föredragning? Kontakta oss så hjälper vi till med ett paketpris.

Få offert på bostadsrättsföreningens årsstämma

Beskriv i formuläret hur vi kan hjälpa din förening med stämman.

Du kanske också är intresserad av