Gå till huvudinnehållet

Digitala stämmor blir verklighet för bostadsrättsföreningar från 2024

Under pandemin infördes en tillfällig lag som tillät bland annat bostadsrättsföreningar att anordna helt digitala stämmor i syfte att minska smittspridningen av Covid-19. Nu blir denna möjlighet permanent, och från och med den 1 januari 2024 kan bostadsrättsföreningar hålla digitala stämmor. Våra jurister på SBC hjälper gärna din förening att ändra stadgar om ni vill komma igång med digitala stämmor.

Vi på SBC har under pandemin varit i kontakt med föreningar som genomfört helt digitala stämmor. Tacksamheten för den tillfälliga lagen har varit stor och många av de bostadsrättsföreningar SBC förvaltar uppgav sig vilja ha kvar möjligheten till att hålla helt digitala stämmor framöver. Nu är den möjligheten här.

SBC har drivit frågan om digitala stämmor

Under 2023 har SBC som remissinstans drivit frågan om bostadsrättsföreningars möjlighet att hålla helt digitala stämmor. Från och med den 1 januari 2024 sker ändringar bland annat i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Lagändringarna innebär att det blir möjligt för bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och kooperativa hyresrättsföreningar att hålla helt digitala stämmor. En förening eller ett bolag som vill utnyttja denna möjlighet ska bestämma det i stadgarna respektive i bolagsordningen. Vid extraordinära omständigheter, som kräver en digital stämma, kommer det bli möjligt att genomföra även utan stöd i stadgar eller bolagsordning.

Stadgeändring krävs för att hålla föreningsstämman digitalt

Möjligheten för att få hålla en helt digital stämma kräver stöd i föreningens stadgar. En stadgeändring kräver enighet av alla röstberättigade medlemmarna i föreningen alternativt att beslutet tas på två av varandra följande stämmor.

Ta gärna kontakt med oss för juridisk rådgivning eller hjälp med stadgeändringen.

Therese af Jochnick, affärsområdeschef juridik