Gå till huvudinnehållet

Ändra stadgar i brf:en med hjälp av en jurist

Behöver din brf hjälp att ändra stadgarna? Låt våra kunniga jurister se till att utforma din förenings stadgar efter gällande lagstiftning och praxis. När ni har beslutat om att ändra stadgarna, sköter vi formalian.

Tre anledningar till att behöva göra en stadgeändring

1. Det är tryggt för såväl medlemmar som styrelsen att ha uppdaterade stadgar enligt gällande lagar och praxis

2. Det ger anpassade och uppdaterade arbetsdokument för att styrelsen ska kunna ta korrekta beslut vid styrelsemöten och föreningsstämma.

3. Ni i styrelsen vill införa möjligheten till digitala stämmor, vilket kräver ändringar i stadgarna.

Stadgeändring i din bostadsrättsförening – så hjälper vi dig

Med våra SBC-stadgar får din förening mönsterstadgar anpassade till just era förutsättningar och som följer gällande lagstiftning och senaste praxis. Stadgarna är tydliga och enkla att tolka, vilket minskar risken för onödiga konflikter i föreningen. Läs mer om stadgar för bostadsrättsföreningar.

Våra tre stadgepaket

Eftersom varje brf har olika behov erbjuder vi tre olika stadgepaket att välja mellan; Bas, Standard och Plus.

Ljusgrå bakgrundsfärg

Bas

Passar föreningen som endast behöver justeringen i de egna befintliga stadgarna.

 • Information om kallelsetider för beslut

 • Redogörelse för beslutsformalia

 • Information om registrering hos Bolagsverket

Grå bakgrundsfärg

Standard

Passar föreningar som inte enbart vill justera sina stadgar, utan också få hjälp med att gå igenom nuvarande stadgar samt äldre stadgar som kräver stadgeändring.

 • Genomgång av nuvarande stadgar
 • Förslag på nya SBC-stadgar, anpassade efter er förening
 • Dokumentering av de huvudsakliga ändringarna i stadgarna
 • Redogörelse för beslutsformalia
 • Information om registrering hos Bolagsverket
 • Uppföljningsmöte, digitalt eller över telefon
 • En justering av stadgarna efter uppföljningsmötet
Gul bakgrundsfärg

Plus

Passar föreningen som vill ha hjälp med allt i bas- och standardpaketet, men som också vill önskar hjälp med att utforma dagordning och kallelse för en extra föreningsstämma, samt närvaro av en ordförande eller sakkunnig.

 • Genomgång av nuvarande stadgar
 • Förslag på nya SBC-stadgar, anpassade efter er förening
 • Dokumentering av de huvudsakliga ändringarna i stadgarna
 • Redogörelse för beslutsformalia
 • Information om registrering hos Bolagsverket
 • Uppföljningsmöte, digitalt eller över telefon
 • En justering av stadgarna efter uppföljningsmötet
 • Upprättande av kallelse och dagordning till extra föreningsstämma
 • Ordförande eller sakkunnig på en extra stämma föreningsstämma *
 • Efterarbete med protokoll **

* Restid debiteras på löpande räkning enligt gällande taxa.
** Om ni önskar protokollförare så kan vi lämna fast pris för uppdraget.

Våra tre stadgepaket

Eftersom varje brf har olika behov erbjuder vi tre olika stadgepaket att välja mellan; Bas, Standard och Plus.

Bas

Passar föreningen som endast behöver justeringen i de egna befintliga stadgarna.

 • Information om kallelsetider för beslut

 • Redogörelse för beslutsformalia

 • Information om registrering hos Bolagsverket

Standard

Passar de flesta föreningar där det räcker med en uppdatering per år

 • Genomgång av nuvarande stadgar
 • Förslag på nya SBC-stadgar, anpassade efter er förening
 • Dokumentering av de huvudsakliga ändringarna i stadgarna
 • Redogörelse för beslutsformalia
 • Information om registrering hos Bolagsverket
 • Uppföljningsmöte, digitalt eller över telefon
 • En justering av stadgarna efter uppföljningsmötet

Plus

Passar föreningen som vill ha hjälp med allt i bas- och standardpaketet, men som också vill önskar hjälp med att utforma dagordning och kallelse för en extra föreningsstämma, samt närvaro av en ordförande eller sakkunnig.

 • Genomgång av nuvarande stadgar
 • Förslag på nya SBC-stadgar, anpassade efter er förening
 • Dokumentering av de huvudsakliga ändringarna i stadgarna
 • Redogörelse för beslutsformalia
 • Information om registrering hos Bolagsverket
 • Uppföljningsmöte, digitalt eller över telefon
 • En justering av stadgarna efter uppföljningsmötet
 • Upprättande av kallelse och dagordning till extra föreningsstämma
 • Ordförande eller sakkunnig på en extra stämma föreningsstämma
 • Efterarbete med protokoll

Restid debiteras på löpande räkning enligt gällande taxa.

Om ni önskar protokollförare så kan vi lämna fast pris för uppdraget.

Villkor för SBCs stadgepaket

Bokning av uppföljningsmöte samt beställning av justering av stadgeförslaget ska ske inom 2 månader efter uppdragsbekräftelsen tecknats. Ytterligare justeringar i stadgeförslaget, registrering av nya antagna stadgar hos Bolagsverket och ev. närvaro vid styrelsemöte eller föreningsstämma debiteras på löpande räkning enligt gällande juristtaxa.

Kontakta våra jurister

Vad behöver du hjälp med?


Du kanske också är intresserad av