Gå till huvudinnehållet

Ekonomisk plan

Alla bostadsrättsföreningar ska ha en ekonomisk plan registrerad hos Bolagsverket. Om det är dags att uppdatera din brf:s ekonomisk plan, kan våra ekonomer och jurister hjälpa till med både innehållet och registreringen.

Vad innehåller en ekonomisk plan?

Den ekonomiska planen beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. Det är föreningens styrelse som ska ta fram planen och registrera den hos Bolagsverket. En intygsgivare ska granska den ekonomiska planen.

Ekonomisk plan för din bostadsrättsförening

Den ekonomiska planen för bostadsrättsföreningar ska innehålla de upplysningar som är av betydelse vid en bedömning av verksamheten och vara registrerad hos Bolagsverket.

Uppdatera den ekonomiska planen

Föreningens ekonomiska plan behöver uppdateras när något som är av väsentlig betydelse för bedömningen av verksamheten, till exempel en utvidgning av föreningens hus. Innan den ekonomiska planen är uppdaterad och registrerad hos Bolagsverket, får din bostadsrättsförening inte upplåta nya bostadsrätter.

Vi hjälper din brf med den ekonomiska planen

Våra erfarna jurister och ekonomer hjälper din bostadsrättsförening med upprättandet av en ekonomisk plan och att registrera den hos Bolagsverket. Kontakta oss så får du ett förslag på fast pris för uppdraget.

Kontakta våra jurister

Vad behöver du hjälp med?