Gå till huvudinnehållet

Ekonomisk föredragning på årsstämman för din brf

Den ekonomiska delen av stämman har kanske aldrig varit mer aktuell än nu med tanke på det rådande ekonomiska läget. Under årsstämman kan många frågor uppstå kring ekonomin och årsredovisningen. Vi stöttar er i styrelsen genom att antingen förbereda er inför stämman så att ni kan besvara frågorna själva eller genom att närvara under årsstämman och gå igenom punkterna på plats. Vad passar er förening?

Varför ta hjälp av SBC för en ekonomisk föredragning?

Med ekonomisk föredragning får ni i styrelsen en klar och pedagogisk genomgång av er förenings ekonomiska läge, samt effektiv hantering av ekonomiska frågor inför eller under stämman. Våra ekonomer hjälper er att tolka siffrorna, identifiera möjligheter och ta strategiska beslut under själva stämman.

Det här kan ni få hjälp med av SBC:

 • Tydlig och djupgående förklaring av ekonomin: Detta ger styrelsen ökad förståelse för föreningens ekonomiska läge och gör det lättare att hantera ekonomiska frågor som kan uppstå under stämman.
 • Rådgivning och stöd vid ekonomiska utmaningar: Genom att erbjuda rådgivning och stöd vid ekonomiska utmaningar förbereds styrelsen på eventuella svåra frågor som kan dyka upp under stämman. Detta skapar kompetens att hantera olika ekonomiska frågor och ökat förtroende hos medlemmarna.
 • Korrekt hantering av ekonomiska frågor: En korrekt hantering av ekonomiska frågor ökar styrelsens känsla av trygghet och säkerhet inför stämman. Det bidrar till att skapa en mer harmonisk och produktiv stämning under mötet.
 • Effektiv förberedelse inför stämman: En effektiv förberedelse inför stämman fokuserar på att hantera ekonomiska frågor på ett strukturerat och välorganiserat sätt. Detta säkerställer att stämman genomförs smidigt och framgångsrikt, vilket sparar tid och resurser för styrelsen och medlemmarna i föreningen.

Stämmopaket för ekonomisk föredragning

Eftersom varje brf har olika behov erbjuder vi tre olika stämmopaket för ekonomisk föredragning som du kan välja; Bas, Standard och Plus.

Ljusgrå bakgrundsfärg

Bas

Vårt baspaket passar föreningen som vill ha en genomgång av årsredovisningen inför stämman. Styrelsen får besök av en ekonomisk förvaltare under dagtid och sedan går styrelsen själva igenom årsredovisningen på stämman.

 • Administration: förberedelse, för- och efterfrågor, signering

 • Förberedelsetid/inläsning Årsredovisning

 • Föredragning för styrelse

Grå bakgrundsfärg

Standard - fysisk närvaro

Vårt standardpaket med fysisk närvaro passar föreningen som vill ha en fördjupad ekonomisk föredragning på plats under den fysiska stämman.

 • Administration: förberedelse, för- och efterfrågor, signering
 • Förberedelsetid/inläsning Årsredovisning
 • Restid tur och retur från närmaste SBC-kontor 
 • Föredragning på stämman
Grå bakgrundsfärg

Standard - digital närvaro

Vårt standardpaket med digital närvaro passar föreningen som önskar en fördjupad ekonomisk föredragning online under stämman. Den ekonomiska genomgången genomförs digitalt av oss på SBC.

 • Administration: förberedelse, för- och efterfrågor, signering
 • Förberedelsetid/inläsning Årsredovisning
 • Föredragning på stämman

Det är ni som förening som ansvarar för att tillhandahålla länkar och inbjudningar till medlemmarna under det digitala mötet.

Gul bakgrundsfärg

Plus

Vårt pluspaket passar föreningen som önskar alla fördelarna i standardpaketet och dessutom en årsredovisningsanalys efter stämman, samt hjälp med onboarding av den nya styrelsen.

 • Ekonomisk föredragning enligt Standardpaket – fysiskt/digitalt
 • Årsredovisningsanalys efter stämman samt rekommendationer

* Restid debiteras på löpande räkning enligt gällande taxa.
** Om ni önskar protokollförare så kan vi lämna fast pris för uppdraget.

Stämmopaket för ekonomisk föredragning

Eftersom varje brf har olika behov erbjuder vi tre olika stämmopaket att välja mellan; Bas, Standard och Plus.

Bas

Vårt baspaket passar föreningen som vill ha en genomgång av årsredovisningen inför stämman. Styrelsen får besök av en ekonomisk förvaltare under dagtid och sedan går styrelsen själva igenom årsredovisningen på stämman.

 • Administration: förberedelse, för- och efterfrågor, signering

 • Förberedelsetid / inläsning Årsredovisning

 • Föredragning för styrelse

Standard - fysisk närvaro

Vårt standardpaket med fysisk närvaro passar föreningen som vill ha en fördjupad ekonomisk föredragning på plats under den fysiska stämman.

 • Administration: förberedelse, för- och efterfrågor, signering
 • Förberedelsetid / inläsning Årsredovisning
 • Restid tur och retur från närmaste SBC-kontor 
 • Föredragning på stämman

Standard - digital närvaro

Vårt standardpaket med digital närvaro passar föreningen som önskar en fördjupad ekonomisk föredragning online under stämman. Den ekonomiska genomgången genomförs digitalt av oss på SBC.

 • Administration: förberedelse, för- och efterfrågor, signering
 • Förberedelsetid / inläsning Årsredovisning
 • Föredragning på stämman

Det är ni som förening som ansvarar för att tillhandahålla länkar och inbjudningar till medlemmarna under det digitala mötet.

Plus

Vårt pluspaket passar föreningen som önskar alla fördelarna i standardpaketet och dessutom en årsredovisningsanalys efter stämman, samt hjälp med onboarding av den nya styrelsen.

 • Ekonomisk föredragning enligt Standardpaket – fysiskt / digitalt
 • Årsredovisningsanalys efter stämman samt rekommendationer

* Restid debiteras på löpande räkning enligt gällande taxa.
** Om ni önskar protokollförare så kan vi lämna fast pris för uppdraget.

Vad behöver din förening hjälp med inför årsstämman?

Beskriv i formuläret hur vi kan hjälpa din förening med stämman.

Du kanske också är intresserad av