Gå till huvudinnehållet

Så undviker du bostadsrättsföreningar med höga skulder

När du köper en bostadsrätt blir du delägare i bostadsrättsföreningen. Om föreningen går i konkurs, kan du förlora din investering. Här får du tips om hur du undviker brf:er med höga skulder när du köper en lägenhet.

3 saker att kolla upp om brf:en innan du köper en lägenhet 

Se över bostadsrättsföreningens ekonomi

Innan du köper en lägenhet är det viktigt att gå igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning. Kolla föreningens skuldsättning och skuld per kvadratmeter. Om föreningen har en kvadratmetersbelåning på 10 000–15 000 kr/kvm räknas den som högt belånad. Föreningar med högre belåningsgrad än så bör du undvika.

Föreningens skuld har stor påverkan på framtida avgiftshöjningar. Om räntorna går upp, kan de boendes avgifter behöva höjas markant, vilket påverkar din ekonomi samtidigt som dina privata lån kanske blir dyrare.

Kolla om föreningen äger marken

Föreningar med tomträtt, det vill säga föreningar som inte äger marken som husen står på, är mer ekonomiskt utsatta. Kommunen har nämligen rätt att höja markhyran, och när avtalen omförhandlas kan föreningen då få en högre månadsavgift. Dessutom kan bostadsrättsföreningar med tomträtt få sämre villkor hos banken vid nya lån. Läs mer om tomrätt för bostadsrättsföreningar

Undvik mindre bostadsrättsföreningar

Mindre föreningar med färre än tio bostadsrätter löper större risker rent ekonomiskt, eftersom det är så få hushåll som delar på kostnaderna. Om bostadsrättsföreningen får oväntade utgifter, riskerar den alltså att drabbas hårdare. Det är inte heller ovanligt att banker nekar lån till mindre föreningar. Om brf:en får lån, är risken stor att villkoren är sämre och räntorna dyrare.

Vad händer om en bostadsrättsförening går i konkurs?

Att en bostadsrättsförening sköter sin ekonomi dåligt kan ge stora negativa konsekvenser för privatekonomin. Sedan 2010 har antalet föreningar med skulder hos Kronofogden ökat med hela 68 procent. I värsta fall kan bostadsrättsföreningen gå i konkurs. Det innebär att du kan förlora din investering eftersom bostadsrätterna då blir hyresrätter. Detta är visserligen ovanligt men en risk som man bör ta hänsyn till vid köp av en bostadsrätt – inte minst i högt skuldsatta föreningar.