Gå till huvudinnehållet

Månadsavgift för bostadsrätt

Som medlem i en bostadsrättsförening betalar du en avgift. Den ska täcka föreningens kostnader och det är styrelsen som årligen beslutar om en avgiftshöjning eller -sänkning behövs.

Så sätts avgiften för bostadsrätter

Styrelsen i en bostadsrättsförening har uppdraget att varje år ta fram den avgift som medlemmarna betalar för sin bostadsrätt. Det är självkostnadsprincipen som gäller, så årsavgiften ska baseras på de löpande utgifterna och intäkterna samt lite extra som täcker slitagekostnader för fastigheten. I en underhållsplan visas slitagekostnaden per år i fastigheten, så att det går att beräkna vad underhållet kommer att kosta per kvadratmeter.

Finns inget större underhåll planerat den närmsta tiden blir det ett överskott i kassan, vilket kan användas för att göra extraamorteringar på föreningens lån och på så sätt spara räntekostnader. När det sedan är dags för underhållet, kan föreningen ta ett nytt lån.

Vad ingår i avgiften för min bostadsrätt?

Avgiften ska täcka föreningens kostnader för underhåll och drift, där ingår bland annat uppvärmning, el, städning, reparationer, snöröjning, skötsel av utemiljö och lånekostnader.