Gå till huvudinnehållet

Få hjälp med is- och snöröjning för din brf

Årets kalla vintermånader innebär ofta snö, is och hala trottoarer. Som bostadsrättsförening har ni ansvar för snöröjning och halkbekämpning, och om någon halkar och skadar sig kan ni få betala skadestånd. Se till att teckna avtal för snöröjning i god tid inför vintersäsongen.

Vem ansvarar för snöröjning?

Det är enligt ordningslagen ni i bostadsrättsföreningens styrelse som ansvarar för is- och snöröjning, vilket innefattar skottning av mark och tak samt halkbekämpning. Vem som ska göra jobbet rent praktiskt beror på var snön ligger och vilka risker som finns.

Snöröjningen som bostadsrättsföreningar ansvarar för kan ibland utökas till att gälla även gångvägar och cykelbanor i anslutning till fastighetsgränsen. Det är kommunen som kan lägga över ansvaret för skottning av sin egen mark på lokala fastighetsägare. Om du är osäker på vad som gäller för din förening, hör av dig till kommunen där du bor.

Om någon halkar och skadar sig, är ni som bostadsrättsförening ansvariga och kan bli skadeståndskyldiga.

Dags att skotta snö i bostadsrättsföreningen? Tänk på det här!

Snöskottning och halkbekämpning av mark kan ni i föreningen själva ta hand om, så länge det görs utan oskäligt dröjsmål. När det gäller skottning av tak är det däremot högst olämpligt att ni själva sköter saken. Det är riskfyllt och ska endast utföras av kunniga fackmän.

För tak gäller dessutom ett så kallat strikt ansvar, vilket betyder att om snö eller istappar faller ner från taket är ni som fastighetsägare ansvariga för vållande av skada. Detta oavsett om vårdslöshet föreligger eller inte. Varningsskyltar kan minska risken för att bli skadeståndsskyldig, men räcker inte för att undgå ansvaret.

Teckna avtal för snöröjning och halkbekämpning

Din bostadsrättsförening kan, om vi hjälper er med teknisk förvaltning eller fastighetsskötsel, via oss teckna avtal om snöröjning och annat vinterunderhåll med någon av våra utvalda samarbetspartners. Vi ser till att marken som tillhör er fastighet är säker för boende och andra som passerar, så att ingen halkar och skadar sig eller råkar ut för fallande snö och is. Det går bra att anpassa avtalet efter fastighetens behov, men vanligtvis ingår

  • Is- och snöröjning av mark och tak
  • Halkbekämpning med sand eller salt

Få prisförslag på is- och snöröjning

Vad vill din förening ha hjälp med?