Gå till huvudinnehållet

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Din bostadsrättsförening har som fastighetsägare det övergripande ansvaret för brandskyddet och är enligt lag skyldig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Men vad betyder det i praktiken? Här reder vi ut vad brandskyddsarbetet innebär och berättar mer om vår tjänst för det.

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att ha kontroll och ordning i brandskyddet i din bostadsrättsförening. Att ha ett förebyggande brandskyddsarbete som exempelvis fria utrymningsvägar och fungerande brandvarnare.

Dessa saker är exempel på vad ett systematiskt brandskyddsarbete innefattar:

  • Service av tekniska installationer, som rökluckor i taket
  • Utrusta trapphus och gemensamma utrymmen med fungerande brandvarnare och brandsläckare
  • Ha tydliga rutiner för placering av brandredskap samt utrymning
  • Se till att utrymningsvägar inte blockeras av barnvagnar eller annat brännbart material
  • Informera medlemmar om att regelbundet kontrollera brandvarnare och om de rutiner som finns vid brand

Brandskyddsansvarig i bostadsrättsförening

Som brandskyddsansvarig ansvarar du för att genomföra regelbundna kontroller av brandskyddet och att göra det som behövs för att förebygga brand och hindra eller begränsa de skador som kan orsakas. Det är föreningen som är ansvarig att förebygga brand och inte enskilda medlemmar. Dokumentera gärna brandskyddsarbetet.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Som styrelse i en bostadsrättsförening är man skyldig att i skälig omfattning se till att det finns utrustning att släcka en brand med. Enligt lagen ska man även vidta de åtgärder som krävs för att förebygga, förhindra eller begränsa de skador som kan uppstå till följd av en brand.

Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete i Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om SBA.

Få hjälp med systematiskt brandskyddsarbete i din bostadsrättsförening

Få en trygg, enkel och aktiv helhetslösning för brandskyddet i din förening. I vårt paket för brandskyddsarbete ingår årliga besök för brandöversyn och säkerställande av att din förening har rätt skydd utifrån era förutsättningar. Via ett webbaserat verktyg får du enkelt överblick över rådande status i din förening.

Vad vill din förening ha hjälp med?