Gå till huvudinnehållet

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt – råd till er i styrelsen

Vad ska styrelsen i en brf tänka på när medlemmar vill hyra ut sina lägenheter? För bostadsrättsföreningens välmående finns ett intresse i att inte alltför stor andel av lägenheterna hyrs ut, då engagerade medlemmar är en viktig del i att få en brf att fungera. Det är därför viktigt att ha tydliga rutiner för andrahandsuthyrning. Och om korttidsuthyrning tillåts, bör för- och nackdelar med beslutet ha övervägts.

Tänk på det här innan ni godkänner en andrahandsuthyrning    

Om en medlem vill hyra ut sin lägenhet krävs medgivande från er i styrelsen, eller hyresnämndens tillstånd. Detta gäller oavsett om uthyrningen är under en vecka eller ett år. Se till att medlemmen skickar in en skriftlig ansökan som innehåller skäl, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten.

Checklista för dig i bostadsrättsföreningens styrelse vid andrahandsuthyrning

  • Tidsbegränsa uthyrningen, till exempelvis ett år. Dokumentera tidsbegränsningen i beslutet som medlemmen får.
  • Ta ut en avgift för administrativa kostnader. Bostadsrättsföreningar får, om det står i stadgarna, ta ut en årlig avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften får högst vara 10 procent av prisbasbeloppet.
  • Be bostadsrättshavaren utse en kontaktperson med fullmakt att agera om ni i styrelsen inte får tag på bostadsrättshavaren.
  • Ta kontaktuppgifter till andrahandshyresgästen.
  • Se till att andrahandshyresgästen får viktig information om föreningen, som stadgar och ordningsregler.
  • Informera övriga boende i föreningen om den nya hyresgästen.

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Allt fler önskar hyra ut i andrahand, inte minst med anledning av den nedåtgående marknaden. Men vad är egentligen giltigt skäl för att hyra ut? Exempel på detta är:

Studier på annan ort

Provbo som sambo

Boende på vårdhem

Tjänstgöring inom militären eller FN

Vård av nära anhörig

Vistelse på anstalt

Förälder vill hyra ut mindre lägenhet till sitt barn

Hyra ut rum i lägenhet

Om medlemmen vill hyra ut ett rum och samtidigt själv bo kvar i lägenheten räknas det inte som en andrahandsuthyrning, och då behövs heller inget tillstånd från föreningen.

Pröva andrahandsuthyrning i hyresnämnden

Medlemmens skäl för att hyra ut ska vägas mot vilka skäl föreningen har att neka uthyrningen. Det ni i styrelsen kan ta i beaktande är bland annat föreningens intresse av att bostadsrättshavarna bor i lägenheterna och tidsfaktorn.

Om ni i styrelsen nekar uthyrning i andrahand kan bostadsrättshavaren få frågan prövad i hyresnämnden. Nämnden tar hänsyn till om bostadsrättshavaren under viss tid inte kommer ha tillfälle att bo i lägenheten, om skälen för uthyrning är godtagbara samt om föreningen inte har en befogad anledning att vägra tillstånd. För att hyresnämnden ska godkänna uthyrningen behöver alla tre kriterier vara uppfyllda.

Otillåten andrahandsuthyrning? Så ska ni i styrelsen agera

Om ni i styrelsen får reda på att en medlem hyr ut sin lägenhet utan tillstånd, är det viktigt att agera direkt. En skriftlig begäran om rättelse måste skickas ut till medlemmen inom två månader, annars anses föreningen ha accepterat uthyrningen. När medlemmen får en skriftlig begäran, måste denne antingen ansöka om lov för andrahandsuthyrning eller sluta hyra ut.

Spekulationsköp – att köpa bostadsrätt för att hyra ut

Om en medlem har köpt en bostad på ren spekulation för att sedan hyra ut den i andra hand för att tjäna pengar, kan ni i styrelsen neka medlemskap. I många föreningars stadgar framgår det tydligt att medlemskap inte godkänns om köparen inte tänker bo i lägenheten.

Som styrelse är det viktigt att vara uppmärksam både vid medlemskapsprövningar och ansökningar om andrahandsuthyrning. Om din förening väljer att vara generös kring att låta medlemmar hyra ut sina lägenheter, är det bra att ha i åtanke vilka som ska ta hand om förening och fastigheten. Engagemanget bland medlemmar är i slutändan bland det viktigaste för en välfungerande bostadsrättsförening.

Regler vid andrahandsuthyrning för juridiska personer

När en juridisk person äger bostadsrätten finns särskilda regler. Som förening behöver ni ha en befogad anledning för att kunna neka en andrahandsuthyrning. Är lägenheten avsedd för permanentboende och kommun eller landsting har nyttjanderätten, krävs inget tillstånd från er i styrelsen vid andrahandsuthyrning. Det finns även fler mer sällsynta fall där styrelsens tillstånd inte krävs.

Oavsett om uthyrningen kräver tillstånd från er i styrelsen eller inte, ska ni alltid bli underrättade när en andrahandsupplåtelse sker.

Ta hjälp av våra jurister

Behöver din förening juridisk rådgivning gällande andrahandsuthyrningar? Kontakta våra fastighetsjurister via formuläret så återkommer vi inom kort.

Vad behöver du hjälp med?