Gå till huvudinnehållet

Hyresförhandling för hyresrätter i en bostadsrättsförening

Dags att se över hyrorna för bostadsrättsföreningens bostadshyresgäster? Det kan vara svårt att veta vad som är en rimlig höjning och vilka åtgärder som ger rätt att höja hyran. Ta hjälp av våra erfarna hyresförhandlare – så vet du att allt går rätt till.

Vi hjälper din bostadsrättsförening att förhandla hyrorna

Innan en bostadsrättsförening gör en hyreshöjning måste den alltid förhandlas. Våra jurister och hyresförhandlare har lång erfarenhet av hyresförhandlingar för bostäder. Ta hjälp av oss, så kan din bostadsrättsförening vara säker på att förhandlingen går rätt till – oavsett om avtal, en så kallad förhandlingsordning finns eller inte.

Förhandlingsordning vid justering av hyror

Om din bostadsrättsförening har minst tre hyreslägenheter och en förhandlingsordning tecknad med en hyresgästorganisation, likt Hyresgästföreningen, ska förhandlingarna föras med dem. Detta kallas för en kollektiv hyresförhandling. 

Så går en kollektiv hyresförhandling till

 1. En framställan om förhandling skickas in till hyresgästorganisationen.
 2. Översyn görs över vilka ombyggnationsåtgärder i lägenheterna som kan resultera i en hyreshöjning.
 3. Förhandlingar med hyresgästorganisationen påbörjas.
 4. Förhandlingsöverenskommelse ingås mellan parterna. Om parterna inte kan enas, går ärendet vidare till hyresnämnden för prövning.

Att tänka på vid kollektiv hyresförhandling

 • Framställan ska ske tre månader innan ny hyra tidigast kan börja gälla.
 • Om standardhöjande åtgärder vidtas utan hyresgästens godkännande eller efter beslut i hyresnämnden kan de inte ligga till grund för en hyreshöjning förrän efter 5 år.
 • Om en olovlig hyreshöjning görs, blir föreningen återbetalningsskyldig till hyresgästerna och riskerar även skadeståndskrav från Hyresgästorganisationen.

Förhandlingsordning vid justering av hyror

Om din bostadsrättsförening har minst tre hyreslägenheter och en förhandlingsordning tecknad med en hyresgästorganisation, likt Hyresgästföreningen, ska förhandlingarna föras med dem. Detta kallas för en kollektiv hyresförhandling. 

Så går en kollektiv hyresförhandling till

Etta. Ikon.


En framställan om förhandling skickas in till hyresgästorganisationen.

Tvåa. Ikon.


Översyn görs över vilka ombyggnationsåtgärder i lägenheterna som kan resultera i en hyreshöjning.

Trea. Ikon.


Förhandlingar med hyresgästorganisationen påbörjas.

Fyra. Ikon.


Förhandlingsöverenskommelse ingås mellan parterna. Om parterna inte kan enas, går ärendet vidare till hyresnämnden för prövning.

Att tänka på vid kollektiv hyresförhandling

 • Framställan ska ske tre månader innan ny hyra tidigast kan börja gälla.
 • Om standardhöjande åtgärder vidtas utan hyresgästens godkännande eller efter beslut i hyresnämnden kan de inte ligga till grund för en hyreshöjning förrän efter 5 år.
 • Om en olovlig hyreshöjning görs, blir föreningen återbetalningsskyldig till hyresgästerna och riskerar även skadeståndskrav från Hyresgästorganisationen.

Prislista hyresförhandling

Priserna avser kollektiva hyresförhandlingar för ett år. Värdehöjande åtgärder (t.ex. bredband, stamrenovering m.m.) ingår inte utan debiteras enligt gällande timtaxa.

Antal lägenheter

Pris exkl. moms

3-5

5 900 kr

6-10

6 900 kr

11-20

9 800 kr

21-30

10 600 kr

31-50

11 600 kr

51-75

15 300 kr

76-100

16 500 kr

101-140

18 200 kr

141-

19 400 kr

Prislista hyresförhandling

Priserna avser kollektiva hyresförhandlingar för ett år. Värdehöjande åtgärder (t.ex. bredband, stamrenovering m.m.) ingår inte utan debiteras enligt gällande timtaxa.

Pris exkl. moms

3-5 lgh = 5 900 kr

6-10 lgh = 6 900 kr

11-20 lgh = 9 800 kr

21-30 lgh = 10 600 kr

31-50 lgh = 11 600 kr

51-75 lgh = 15 300 kr

76-100 lgh = 16 500 kr

101-140 lgh = 18 200 kr

141 lgh eller fler = 19 400 kr

När förhandlingsordning inte behövs

Om din bostadsrättsförening bara har en eller två hyresrätter behövs inte förhandlingsordningen. Då blir det en individuell hyresförhandling, vilket innebär att din förening kan begära ändring av hyresvillkoren direkt hos hyresgästen. Kommer ni inte överens om villkoren, kan ärendet tas till hyresnämnden.

Så går en individuell förhandling till

 1. Hyresgästen meddelas skriftligt om vilka villkor som begärs.
 2. Om hyresgästen inte godtar villkoren, lämnas en ansökan om ändring av hyresvillkoren in till hyresnämnden.
 3. Översyn över bruksvärdeshyran sker.
 4. Förhandling om skäliga villkor sker i hyresnämnden.

SBC erbjuder enskilda hyresförhandlingar enligt gällande timtaxa.

När förhandlingsordning inte behövs

Om din bostadsrättsförening bara har en eller två hyresrätter behövs inte förhandlingsordningen. Då blir det en individuell hyresförhandling, vilket innebär att din förening kan begära ändring av hyresvillkoren direkt hos hyresgästen. Kommer ni inte överens om villkoren, kan ärendet tas till hyresnämnden.

Så går en individuell förhandling till

Etta. Ikon.


Hyresgästen meddelas skriftligt om vilka villkor som begärs.

Tvåa. Ikon.


Om hyresgästen inte godtar villkoren, lämnas en ansökan om ändring av hyresvillkoren in till hyresnämnden.

Trea. Ikon.


Översyn över bruksvärdeshyran sker.

Fyra. Ikon.


Förhandling om skäliga villkor sker i hyresnämnden.

SBC erbjuder enskilda hyresförhandlingar enligt gällande timtaxa.

Få hjälp med hyresförhandlingen

Fyll i formuläret för att beställa hyresförhandling åt din förening. Priser hittar du högre upp på sidan. Våra hyresförhandlare återkommer inom kort med mer information.

År då stam i kök/badrum bytts