Gå till huvudinnehållet

Så kan brf-styrelsen hantera misskötsamma medlemmar

SBC Akademi – webbinarium

Har ni i föreningen problem med bostadsrättshavare som inte betalar avgiften i tid eller upplåter bostadsrätten i andra hand olovligen? Eller har ni medlemmar som skräpar ner, har vilda fester, agerar hotfullt eller som vägrar ge er tillträde för att genomföra OVK-kontroller? Hur ska styrelsen hantera medlemmar som missköter sig? Här kan du lära dig mer om hur ni i styrelsen bör agera och vilka möjligheter som finns att förverka bostadsrätten.

Att bo i bostadsrätt innebär både rättigheter och skyldigheter för bostadsrättshavaren. I skyldigheterna ingår bland annat att betala avgiften i tid, att se till så att andra boende inte drabbas av störningar, inhämta styrelsens samtycke innan bostadsrätten hyrs ut i andra hand samt att ge föreningen tillträde till bostadsrätten för kontroller och arbeten. I princip alla föreningar drabbas för eller senare av situationer som är så allvarliga att ett förverkande av bostadsrätten blir aktuellt.

Att en bostadsrätt förverkas, det vill säga att nyttjanderätten till bostadsrätten upphör, är den mest ingripande rättsföljden enligt bostadsrättslagen och den medför naturligtvis stora konsekvenser för bostadsrättsinnehavaren. Den rättsliga processen är därför noga reglerad och det finns flera formkrav som måste vara uppfyllda för att föreningen ska nå framgång med ett förverkande.

Under webbinariumet/ seminariet går SBCs fastighetsjurister igenom de olika situationer där förverkande kan vara aktuellt samt redogör för processen i domstol samt vid handläggning av kronofogden. Juristerna ger även konkreta tips på hur ni i styrelsen bör agera i ett tidigt skede för att öka era förutsättningar för att nå framgång vid en rättslig prövning.

I kort får du med dig detta:

  • Genomgång av förverkandegrunder
  • Förfarande vid utebliven betalning
  • Störningar och misskötsamma medlemmar
  • Styrelsens ansvar

Anmäl dig till nästa tillfälle

Webbinarium

Datum: Torsdagen 19 september
Tid: 12.15-13.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams 
Kostnadsfritt

Våra webbinarier vänder sig till dig som är registrerad på Bolagsverket som en ledamot i en bostadsrättsförening.