Gå till huvudinnehållet

Utbildning i styrelsearbete

SBC Akademi – När du vill

Bostadsrättsföreningar hanterar större summor pengar än många aktiebolag. Trots det är det vanligt att ledamöter saknar rätt kompetens för att leda ett effektivt och långsiktigt styrelsearbete. Gå vår webbaserade utbildning i styrelsekunskap – skräddarsydd för bostadsrättsföreningar. Den ger dig koll på allt som behövs för att sitta i styrelsen.

Styrelsen ansvarar för att fatta beslut om föreningens ekonomi och fastighetens skötsel. Vi på SBC vill höja kunskapsnivån och hjälpa styrelser på traven att fokusera på rätt saker. Därför har vi tillsammans med den ideella föreningen StyrelseAkademien skapat en digital utbildning i styrelsekunskap.

Utan grundläggande kunskaper är det lätt att göra fel. Det kan kosta föreningen pengar och ta onödig tid från dig. Genom att ha koll på juridik, ekonomi, ansvarsfördelning m.m. blir du trygg med att saker sköts på ett korrekt och professionellt sätt, och bidrar till medlemsnytta och till att höja värdet på din bostadsrättsförening. Du har nytta av utbildningen både om du sitter i styrelsen idag och om du någon gång vill göra det.

Om styrelseutbildningen

Upplägg

Utbildningen är helt webbaserad. I sju separata avsnitt får du följa den nya styrelsen i bostadsrättsföreningen Drömkåken genom konstituering, diskussioner om årsavgifter, medlemsprövning och mycket annat.

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Klarar du testet får du SBC:s och StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete i bostadsrättsföreningar.

Hela utbildningen inklusive kunskapstestet tar 2–3 timmar att genomföra.

Innehåll

Kursen täcker följande områden:

  • Konstituerande möte. Styrelsens formalia, hur styrelseposter fördelas och vad som skiljer en ledamot från en suppleant.
  • Uppdraget. Vilka lagar, regler och principer som bostadsrättsföreningen ska förhålla sig till.
  • Styrelsemöten. Hur man håller effektiva styrelsemöten och vad som krävs för att fatta beslut.
  • Medlemmarna. Överlåtelse, tillträde, avgifter samt ansvarsfördelning mellan förening och medlemmar.
  • Fastighet och ekonomi. Långsiktig planering och ansvar för fastighetens skötsel och ekonomi. Ansvarsfrihet för styrelsen och revisorernas uppdrag.
  • Årsstämman. Årsstämmans formalia, valberedningens mandat och styrelsens uppgifter inför årsstämman.

Pris

Både privatpersoner och föreningar kan köpa utbildningen. Din förening behöver inte vara förvaltningskund hos SBC för att köpa in utbildningen.

  • För privatperson är priset 1 200 kr inkl. moms.
  • För förening är priset 5 000 kr inkl. moms för upp till 10 personer.

Sagt om Styrelseutbildningen

Det var bra att utbildningen ger exempel på problem och problemlösning. Det är ju viktigt i den här typen av förening att ta allas åsikter i beaktande och ha lösningar som gynnar alla.

Hugo Rydbeck, Brf Storgården, Uppsala