Gå till huvudinnehållet

Styrelseutbildning möjliggjorde generationsskifte i bostadsrättsförening

Brf Storgården i Uppsala hade haft samma styrelse länge. Efter att ha rekryterat flera yngre personer kom de överens om att alla ledamöter skulle få möjlighet att gå Sveriges BostadsrättsCentrums utbildning i styrelsearbete ”I utbildningen fick jag kunskap nog för att känna mig trygg i rollen”, säger Hugo Rydbeck, nytillträdd ledamot.

Studenten Hugo Rydbeck har goda erfarenheter av tidigare föreningsengagemang och tackade därför glatt ja när han blev tillfrågad att sitta med i bostadsrättföreningens styrelse. Trots erfarenhet från tidigare upplevde han att det nya uppdraget skilde sig lite från de tidigare engagemangen.

– En bostadsrättsförening skiljer sig på många sätt från andra föreningar. Dels finns det otroligt mycket pengar i föreningen, dels handlar det om människors hem.

Han tyckte därför det var en bra idé när den tidigare ordföranden la fram förslaget att alla ledamöter skulle få möjlighet att gå Sveriges BostadsrättsCentrums, SBC:s, utbildning i styrelsearbete.

– Vi som kom nya hade såklart kunnat lära oss av personerna som suttit länge. Men det var väldigt bra att få en ordentlig sammanfattning av vad som ingår i uppdraget.

Styrelseutbildningen är helt webbaserad. I sju avsnitt får man följa en fiktiv styrelse under ett år. Rena teoridelar blandas med filmer där styrelsen diskuterar och ställs inför kniviga situationer: hur ska man lägga upp möten? hur ska man tänka när man sätter årsavgifter?

– Det var bra att utbildningen ger exempel på problem och problemlösning. Det är ju viktigt i den här typen av förening att ta allas åsikter i beaktande och ha lösningar som gynnar alla.

Allra mest värdefullt tyckte Hugo Rydbeck det var att få en genomgång av hur en årsstämma går till och hur man planerar den. Att ha en kunskapsbank där all grundläggande information finns samlad är en annan sak han uppskattar.

– Det är bra att kunna gå tillbaka och slå en kik om det uppstår en liknande situation i föreningen.

Veteranerna med 20+ år i brf Storgårdens styrelse flankeras numera av fyra personer i 30-årsåldern. Hugo Rydbeck tycker att styrelseutbildningen är ett bra sätt att få yngre personer att ta steget och engagera sig i styrelsen.

– Många vill nog, men tvekar eftersom man har respekt för uppdraget och vill känna att man har koll. Styrelseutbildningen blir en trygghet där.

SBCs utbildning i styrelsearbete

Den webbaserade utbildningen är framtagen i samarbete med StyrelseAkademien. Den består sju avsnitt på cirka 10 minuter vardera och avslutas med ett kunskapstest på 30 minuter. Både privatpersoner och föreningar kan gå utbildningen.