Gå till huvudinnehållet

Svårsåld bostadsrätt – ett giltigt skäl för andrahandsuthyrning?

Är en nedåtgående bostadsmarknad ett giltigt skäl för andrahandsuthyrning och vad bör ni i brf-styrelsen tänka på när medlemmar vill hyra ut sin bostadsrätt i stället för att sälja den? Våra fastighetsjurister reder här ut vad som är praxis enligt domstolarna.

Sjunkande priser på bostadsmarknaden i kombination med ökade omkostnader för att äga en bostadsrätt gör att fler undersöker möjligheterna att hyra ut sin lägenhet i andrahand. Sedan en lagändring 2014 är utgångspunkten att bostadsrättshavaren ska ha stor frihet att hyra ut sin lägenhet i andra hand för att under en avgränsad tid bo någon annanstans. Men vad gäller om bostadsrättshavaren inte har för avsikt att bo i lägenheten igen?

Hyra ut i andra hand i stället för att sälja bostadsrätten

Det finns situationer då det kan finnas skäl för er i styrelsen att tillåta en upplåtelse i andra hand även när bostadsrättshavaren inte har för avsikt att flytta tillbaka till lägenheten. Ett sådant fall kan vara när bostadsrätten är svårsåld på grund av rådande marknadsförutsättningar. Ett sådant fall kan vara att bostadsrätten är svårsåld på grund av rådande marknadsförutsättningar, vilket motiveras med att en bostadsrätt ofta är viktig för bostadsrättshavaren ur ett privatekonomiskt hänseende. Det gör det naturligt för bostadsrättshavaren att vilja avvakta med en försäljning om lägenheten är svår att sälja på acceptabla villkor. Ni i styrelsen behöver avgöra frågan om andrahandsuthyrningen är giltig från fall till fall. Ta hjälp av en erfaren jurist i mer komplexa fall.

Praxis gällande marknadsförutsättningar som giltigt skäl för andrahandsuthyrning

I ett avgörande från Svea hovrätt under 2023 uttalar domstolen att en bostadsrättshavare bara kan hänvisa till rådande marknadsförutsättningar under en övergångsperiod; har marknaden inte förbättrats på ett år finns det normalt sett inte skäl att låta bostadsrättshavaren avvakta längre med försäljningen. För att en bostadsrättshavare ska kunna hänvisa till att en försäljning inte kan ske på acceptabla villkor måste det dessutom som regel vara fråga om en påtaglig sänkning av marknadspriset för den aktuella lägenheten i närtid. Enbart det förhållandet att en bostadsrättshavare behöver sälja sin lägenhet utan vinst eller med en mindre förlust innebär inte att försäljningen inte sker på acceptabla villkor.

Frågor om andrahandsupplåtelser i föreningen?

Ta hjälp av våra fastighetsjurister! Om ni i styrelsen behöver rådgivning gällande andrahandsuthyrningar och när bostadsrättsföreningen ska tillåta dessa, kontakta våra fastighetsjurister. SBCs jurister är alltid uppdaterade på den praxis som kommer från domstolarna och hjälper er att fatta ett korrekt beslut i frågan.

Vad behöver du hjälp med?