Gå till huvudinnehållet

Skyddsrum i brf

Vem ansvarar för skyddsrummet i en brf, får det användas som cykelrum eller förråd och vilka krav på underhåll finns? Här får du svar på de vanligaste frågorna gällande skyddsrum i bostadsrättsföreningar och vad som gäller för fastighetsägare.

Ett skyddsrum har förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det ska även vara utrustat med speciell ventilation och luftsluss så att verkan från giftiga gaser kan minimeras.

Det finns cirka 65 000 skyddsrum runt om i landet. I fredstid är det fastighetsägarna som beslutar om att använda skyddsrummen i fastigheten som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler.

Vem har ansvar för bostadsrättsföreningens skyddsrum?

Det är fastighetsägaren, exempelvis en bostadsrättsförening, som äger skyddsrummet och ska stå för underhållet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genomför kontroller av skyddsrummen och om de hittar brister är det fastighetsägarens uppgift att åtgärda dem.

Vad ska bostadsrättsföreningar med skyddsrum tänka på?

  • Brf:en har underhållsansvar av skyddsrummet.
  • Förändringar som försämrar skyddsrummets skyddsförmåga får inte göras
  • Skyddsrummets standard får inte avvika från den ursprungliga tekniska nivån.
  • Skyddsrummet ska kunna ställas i ordning för sitt ändamål inom två dygn.

Hur ska ett skyddsrum skötas och underhållas?

Underhållet för skyddsrummet ska hanteras på samma sätt som det ordinarie fastighetsunderhållet. Som fastighetsägare har du rätt till skälig ersättning från staten för dina underhållskostnader. Ersättning lämnas dock inte för åtgärder som orsakats av att eftersatt underhåll, otilllåtna ingrepp eller försumlighet på annat sätt. Det är därför viktigt att underhållet efterlevs.

Vilken utrustning ska finnas i skyddsrummet?

Det beror på flera saker, men vid byggnationen har alla skyddsrum försetts med utrustning avsedd för iordningställande av skyddsrummet och skyddsrumsdriften. Du hittar mer information om utrustning för skyddsrum hos MSB.

Vem besiktigar skyddsrum?

Besiktningar av skyddsrum ingår i MSBs uppdrag. Hur ofta skyddsrum besiktigas beror på vilka anslagsmedel MSB får för kontrollverksamheten. Skyddsrum kontrolleras utifrån senaste kontrolldatum och geografisk placering. Stickprov görs också fortlöpande.

Skyddsrummet är upplåtet till en nyttjanderättshavare – vad gäller?

En nyttjanderättshavare får inte hindra fastighetsägaren att uppfylla lagens förpliktelser. Som fastighetsägare kan man i vissa fall ha rätt till skälig ersättning från nyttjanderättshavaren om tre förutsättningar är uppfyllda:

  • Ägaren ska inte ha känt till att åtgärderna skulle vidtas vid den tidpunkt nyttjanderättsavtalet träffades eller senast kunde sägas upp,
  • Det ska ha återstått minst två år av nyttjanderätten då skyldigheten att vidta åtgärderna blev kända för fastighetsägaren,
  • Det ska anses uppenbart oskäligt att fastighetsägarens ska svara för hela kostnaden.

Informationen i texten är hämtad från Myndigheten för samhällskydd och beredskap och svensk lagstiftning.