Gå till huvudinnehållet

Så fungerar fonden för yttre underhåll i en bostadsrättsförening

Funderar du på hur fonden för yttre underhåll i en bostadsrättsförening fungerar? Här kan du läsa mer.

Den yttre fondens syfte är att säkerställa utrymme i balansräkningen för kommande yttre underhåll, dvs. underhåll på föreningens fastighet som inte tillhör de enskilda lägenheterna. Bokföringsmässigt är yttre fonden bundet eget kapital och därför ska föreningsstämman fatta formellt beslut om fonden vid årsmötet, vilket sker i samband med att resultatet disponeras. Varje år sätts det av en summa till den yttre fonden. Storleken på avsättningen regleras via stadgarna som vanligen anger en miniminivå. Stadgarna kan även ange att avsättning ska ske enligt upprättad underhållsplan eller liknande.

Genom att reservera medel till den yttre fonden förs kapitalet från fritt eget kapital till bundet eget kapital och omvänt vid utnyttjande, från bundet till fritt eget kapital. Årsstämman kan besluta om ianspråktagande (uttag) av medel från den yttre fonden. Detta görs vanligtvis vid större underhållsåtgärder. Hanteringen av yttre fonden sker enbart i balansräkningen och medlen motsvaras inte av några pengar.