Gå till huvudinnehållet

Så läser du föreningens årsredovisning

Vill du lära dig mer om vilka delar en årsredovisning innehåller och vilka slutsatser man kan dra utifrån den? Och vad innebär egentligen ett stort negativt resultat för föreningens ekonomi?

Under denna utbildning får du som styrelsemedlem en förståelse för årsredovisningens uppbyggnad och innehåll. Du kan också passa på att bolla dina funderingar med våra ekonomer, experter på alla frågor inom fastighetsekonomi.

Utbildningen tar upp:

  • Lagar och regelverk
  • Kort om redovisningsregelverken K2 och K3
  • Årsredovisningens delar
  • Vilka punkter i årsredovisningen som är viktiga för läsaren
  • Skillnaden mellan redovisningstekniska och reella poster

Just nu finns det inga inplanerade tillfällen.