Gå till huvudinnehållet

Därför behöver din bostadsrättsförening en underhållsplan

En genomarbetad, bra underhållsplan är ett viktigt verktyg för att fastigheten i en bostadsrättsförening ska kunna skötas på ett bra och strukturerat sätt. Här hittar du vad en underhållsplan för brf bör innehålla och de fördelar som finns med att ha en välarbetad plan för fastighetens underhåll.

Varför behöver brf:er en underhållsplan?

Underhållsplanen är en investering för bostadsrättsföreningen. Fastigheten är bostadsrättsföreningen största tillgång och det är viktigt att kontinuerligt underhålla och förbättra den på bästa sätt. Det handlar inte bara om reparationer och ombyggnader den närmaste tiden, utan även underhållet av fastigheten på lång sikt. En underhållsplan är lika viktig för en stor förening med många fastigheter som för en liten brf med en mindre fastighet.

Med en underhållsplan får du överblick över vad som behöver göras i fastigheten på 50 års sikt, vilket gör att föreningen slipper ekonomiska överraskningar och får en jämnare avgiftsutveckling. En fastighet i gott skick ger bland annat lägre driftskostnader och försäkringspremier samt mer fördelaktiga lån och högre pantvärde.

"Det känns tryggt med underhållsplanen hos SBC som har kunskap och erfarenhet."

Gunvor Westlund, Bf Midgård upa

fördelar med en bra underhållsplan

  1. Säkrar fastighetens långsiktiga fortlevnad. Bland annat bevaras värdet av fastigheten eller kanske till och med bidrar till att det ökar.
  2. Planerade åtgärder istället för kostsamma akutinsatser.
  3. Budget för framtida underhåll kan sättas och ekonomin blir mer balanserad ur ett långsiktigt perspektiv.
  4. Enklare för en ny styrelse att ta över förvaltningsansvaret.
  5. Ger försäkringsbolag och kreditinstitut insyn i föreningens kommande underhållsbehov, vilket är något som också kan sänka försäkringspremien.

Vad ska vara med i en underhållsplan?

I en komplett underhållsplan ingår alla delar av fastigheten som föreningen ansvarar för. Exempel på detta är underhåll av fasad, tak och fönster, men även installationer såsom värme och ventilation. För varje byggdel görs en bedömning av när i tiden en renovering eller utbyte bör ske, och vad kostnaden beräknas bli.

Underhållsplanen görs på 50-års sikt, och utifrån det beräknas en årlig kostnad. Detta ger styrelsen i bostadsrättsföreningen budgetunderlag för kommande underhållsarbeten.

Komplettera underhållsplanen med en flerårsbudget

För att få en god överblick över din förenings framtida ekonomi bör underhållsplanen kompletteras med en flerårsbudget, en mer långsiktig resultat- och likviditetsbudget på 10 år. Med en flerårsbudget får din förening en större trygghet att planera ekonomin och en bättre handlingsplan för verksamheten. Vi på SBC hjälper gärna till! Skicka förfrågan om flerårsbudget

En bra underhållsplan ses som ett levande dokument

För att en underhållsplan ska vara användbar måste den vara grundligt och professionellt genomarbetad. Tänk även på att se underhållsplanen som ett levande dokument som kan förändras och prioriteras om över tid.

För att underlätta för din förening kan vi på SBC utifrån era uppgifter om åtgärder göra en årlig uppdatering av planen. Även en ny okulärbesiktning och bedömning av fastigheten vart femte år är något vi rekommenderar och som kan ingå vid köp av en underhållsplan hos oss.

Vad kostar en underhållsplan?

Priset för en underhållsplan baseras bland annat på föreningens storlek, antal byggnader och byggnadstyper. I vårt verktyg kan du både beräkna priset på en underhållsplan för just din bostadsrättsförening.

Låt oss hjälpa din förening med underhållsplanen

Vi på SBC har lång erfarenhet av att ta fram underhållsplaner för bostadsrättsföreningar. Utöver det har vi kompetens inom ekonomi, juridik och projektledning. Det gör att du enkelt kan få hjälp med att upprätta underhållsplanen, men även justera föreningens budget och genomförandet av en större renovering.

Efter 100 år i branschen vet vi att alla föreningar har olika behov. Vi har därför valt att erbjuda tre olika paket, där din förening kan välja i vilken omfattning ni vill ha hjälp att hålla underhållsplanen relevant och uppdaterad.