Gå till huvudinnehållet

Gömda risker i samband med hemleverans

Med ökad e-handel och större efterfrågan på hemleveranser används allt fler trapphus som paketförvarning. Detta kan i värsta fall leda till olyckor – så kan din brf agera för undvika problem.

Att förvara paket i trappuppgången medför en ökad brandrisk. Här tipsar våra experter om hur din bostadsrättsförening kan förebygga brand i fastigheten. 

Alla bostadsrättsföreningar ska enligt lag bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Din förening behöver se till att regler upprättas och att brandtekniska installationer kontrolleras och underhålls. Som förening ansvarar man också för att ta fram utrymningsplaner och planera och genomföra underhåll av fastigheten för att minimera brandrisk. För de boende i föreningen gäller det att rätta sig efter de regler som gäller för byggnaden i fråga. 

Paket som förvaras i trappuppgången innebär en brandrisk, oavsett om de förvaras för en kort stund eller en längre tid. I en bostadsrättsförening är det styrelsen som är ansvarig för brandskyddet i fastigheten, medan de boende är ansvariga för brandskyddet inne i lägenheterna. Men här kan de båda hjälpas åt för att hitta lösningar som exempelvis pakethantering.

På SBC arbetar vi ständigt med att hitta som gynnar våra kunder och har täta dialoger med samarbetspartners för att leverera rätt tjänster. Smarta lås är definitivt en lösning i detta, om boende kan öppna sin dörr på distans möjliggör det för paketleverans in till hallen istället för ute i trapphuset. Innan denna typ av digitallösning implementerats kan det vara smart att kontinuerligt byta portkod så att den inte sprids till allt för många.

Så kan din brf undvika brandolyckor

  • Ha brandutrustning tillgänglig på strategiskt utvalda platser i fastigheten.
  • Sätt tydliga regler kring vilken typ av grovsopor som de boende får förvara i vinds- och källarförråd.
  • Utbilda och informera de boende om rutiner och utrymningsplaner vid en eventuell brand.
  • Uppmana bostadsrättsinnehavarna att skaffa brandvarnare och andra brandskydd och undersök hur bostädernas brandsäkerhet ser ut i dagsläget.
  • Säkerställ att kakelugnar/öppna spisar är säkra att elda i genom regelbundna kontroller och sotning.
  • Avsätt en budget för åtgärder som förbättrar brandsäkerheten i fastigheten.