Gå till huvudinnehållet

Entreprenörens ansvar vid brister i entreprenaden

Webbinarium / Seminarium

Vad gäller om det uppstår fel eller brister i en entreprenad?

Under webbinariet och seminarierna går vi igenom vad slutbesiktningen och garantibesiktningen har för verkan och varför dessa är så viktiga för ansvarsfrågan, vilka tidsfrister som ska bevakas under garanti- och ansvarstiden och hur skador som uppstått på andra delar av huset bör hanteras.

Vi behandlar också frågeställningar som vilket ansvar entreprenören kan åläggas under garanti- och ansvarstiden, hur reklamation av dessa sker och hur man bör agera om entreprenören bestrider fel.

Nästa tillfälle

Anmälan öppnar några veckor innan.

Alla tillfällen är kostnadsfria

Webbinarium

Datum: Torsdagen 12 okt 2023
Tid: 12.15-13.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams


Seminarium i Göteborg

Datum: Torsdagen 12 okt 2023
Tid: 08.00-09.00
Plats: SBCs kontor i Göteborg


Seminarium i Malmö

Datum: Torsdagen 12 okt 2023
Tid: 17.00-18.00
Plats: SBCs kontor i Malmö


Seminarium i Stockholm

Datum: Torsdagen 12 okt 2023
Tid: 17.00-18.00
Plats: SBCs kontor i Stockholm