Gå till huvudinnehållet

Installationer

Vi hjälper föreningar med det som med ett sammanfattande begrepp betecknas som installationer. Det kan handla om byte av undercentral, val av uppvärmningsmetoder, ventilbyten eller nya termostater. En projektledare utreder hur din förening ska gå tillväga och hjälper er vidare genom förstudier och beslutsunderlag. Självklart kan din förening också få hjälp med upphandling och genomförande av projektet.

Byte av undercentral

En undercentral styr och reglerar i princip hela husets uppvärmning. Denna behöver regelbundet ses över så att man alltid når optimal effekt. Ibland räcker det dock inte och då måste föreningen överväga att byta undercentralen. Detta görs med fördel då det inte är värmesäsong.

Fjärrvärme, bergvärme och solenergi

Det finns mycket pengar att spara när det gäller valet av värmekälla. Vid byte av värmekällor bör man se över samtliga alternativ och även ta höjd för framtiden. Vi kan hjälpa er med förstudier både vad gäller fjärrvärme, bergvärme och solenergi och naturligtvis även med nödvändig upphandling och projektledning.

Ventilbyten samt termostat

Att byta ut samtliga radiatorventiler och därefter optimera värmeutnyttjandet t.ex. genom termostater innebär att föreningen får kontroll på värmekonsumtionen. Det är vanligt att driva detta t.ex. vid ett byte av undercentral, men även då t.ex. fönster renoveras eftersom radiatorerna oftast återfinns i anslutning till dem.

Ventilation

Många föreningar har kvar gamla självdragslösningar vad avser ventilation. Dagens teknik i lägenheter och bostadsutnyttjandet kan dock kräva helt andra typer av ventilationslösningar. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras med regelbundet intervall och tillsynsmyndighet för detta är kommunen. En icke godkänd OVK innebär att föreningen måste
vidta åtgärder. Vi kan hjälpa till med att se över byggnadens ventilationsbehov och föreslå förbättringar, även vid mer komplicerade fall så som brandfläktar osv.

Elledningar och laddstolpar

När det är dags att byta ut hela byggnadens matning, eldragning, elstigare liksom elcentraler och uttag eller att t.ex. installera laddstolpar för elbilar, är ni välkomna att vända er till oss för att få hjälp med att upphandla och driva detta projekt i er förening.

Hissinstallation

Om fastighetens hiss behöver renoveras, bytas ut eller sträckningen behöver förlängas hjälper vi er gärna med upphandling och projektledning av hissarbetet. Ofta är det då dags att se över samtliga hissar vilket ska göras med god planering så att föreningen inte blir lidande med stillastående hissar.

Människor i samtal. Ikon.

Ta hjälp av oss!

SBC projektledning ser till att rätt utförande och korrekta moment är en del av föreningens upphandlade entreprenad och att entreprenaden föregåtts av kompetenta utredningar. SBC har en rad mycket skickliga samarbetspartners som finns till er hjälp med specialistkunskap. Genom att sammanställa ramhandlingar som beskriver arbetet, formulera administrativa föreskrifter och lotsa föreningen genom hela upphandlingsprocessen ser vi till att ni får bästa tänkbara totalentreprenadkontrakt. Vi är med er hela vägen till slutbesiktning.

Kontakta oss för mer information

Kontakta våra projektledare

Vad behöver du hjälp med?