Gå till huvudinnehållet

Hur går man till väga om man vill bygga balkonger i brf:en?

Många som bor i lägenhet vill ha en balkong. Men hur går processen för att bygga balkonger i en bostadsrättsförening till? Och vad är bra att veta innan byggprojektet drar igång? Det här är bra att veta om din brf vill bygga balkonger.

Utred intresset för balkonger bland brf:ens medlemmar

Ett första steg för er i styrelsen är att undersöka hur de boende i bostadsrättsföreningen ställer sig till frågan. Ofta görs det på en föreningsstämma, där ett beslut fattas om man ska utreda förutsättningar för att bygga balkonger eller inte. Förslaget ska stödjas av två tredjedelar av medlemmarna för att styrelsen ska kunna gå vidare med frågan. Tänk på att redan i detta läge reda ut vem som står för de kostnader som uppstår vid en förstudie och ansökan om bygglov.

Ska din brf bygga balkonger? Läs mer om hur vi kan hjälpa till under balkongprojektet.

Utse en balkonggrupp

Om det finns ett intresse för att bygga balkonger kan det också vara en god idé att utse en balkonggrupp med någon från styrelsen och några av brf:ens medlemmar. Balkonggruppen kan utreda de tekniska förutsättningar som finns för att bygga balkonger i fastigheten, men också undersöka möjligheterna att få bygglov.

Bygglov krävs för balkonger

Eftersom balkonger innebär en väsentlig förändring av byggnadens utseende krävs enligt plan- och bygglagen (PBL) ett bygglov för att bygga balkonger. Grundläggande riktlinjer för byggnation av balkonger finns att få hos Stadsbyggnadskontoret eller Byggnadsnämnden.

Att bygga balkonger är ett beslut för föreningsstämman

Om förutsättningarna för att bygga balkonger i bostadsrättsföreningen finns, är nästa steg ett beslut på föreningsstämman. För att förslaget ska gå igenom krävs två tredjedelars majoritet.

Finansiering av byggnation och underhåll

Ett balkongavtal ska upprättas mellan bostadsrättsföreningen och varje enskild bostadsrättshavare. I avtalet ska framgå vem som står för kostnaden för att bygga balkongen.

När balkongen är färdigbyggd är den föreningens ansvar och för att finansiera framtida underhåll är det vanligaste att bostadsrättshavare med balkong betalar en högre avgift. Tänk på att detta måste vara reglerat i stadgarna.

Bygga balkonger – att tänka på vid val av entreprenör

Det finns flertalet seriösa totalentreprenörer på marknaden och det är alltid klokt att ta in flera offerter för att kunna jämföra. Nyckeln för att rättvist kunna jämföra inkomna anbud är att ha ett genomarbetat förfrågningsunderlag som speglar vad som ska göras i projektet.

Människor i samtal. Ikon.

Ta in hjälp – det lönar sig med en projektledare vid er sida

Det lönar sig att ha en kunnig projektledare vid bostadsrättsföreningens sida under balkongbyggandet. Projektledaren jobbar på konsultbasis och hjälper din förening med förfrågningsunderlag, val av entreprenör och upprättande av entreprenadkontrakt samt med kontroll och projektledning fram till godkänd slutbesiktning. Ni kan också få hjälp att hålla koll på myndighetstillstånd och besiktningar. Bostadsrättsföreningar behöver ofta hjälp eftersom det är en viktig och tidskrävande komponent i stora och komplexa projekt.

Läs mer om hur en projektledare hjälper din brf med byggandet av balkonger.

Kontakta en projektledare