Gå till huvudinnehållet

Hur går man till väga om man vill bygga balkonger i brf:en?

Att få en balkong till sin lägenhet är något som många medlemmar i bostadsrättsföreningar önskar. Men hur går processen för att bygga balkonger i en bostadsrättsförening egentligen till? Här får du svaret!

Först och främst måste ni i styrelsen ta reda på om det finns förutsättningar för att bygga balkonger. Eftersom det måste finnas stöd även från de andra medlemmarna i föreningen är det ett enkelt sätt att kalla till ett föreningsmöte och göra en omröstning för att ta reda på om det är värt att gå vidare i frågan. Om styrelsen har förankring hos sina medlemmar, det vill säga att förslaget stödjs av två tredjedelar av medlemmarna, finns ett bra underlag för vidare arbete.

Det är oftast lämpligt att utse en ”balkonggrupp” med några av medlemmarna och någon från styrelsen som kan driva frågan vidare och utreda förutsättningarna för byggnationen. Innan man sätter igång med att planera inför balkongbygget är det viktigt att kontrollera vilka tekniska förutsättningar som finns för att få bygga balkonger i fastigheten. Eftersom balkonger innebär en väsentlig förändring av byggnadens utseende krävs ett bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL). Vilka grundläggande riktlinjer som finns för byggnation av balkonger finns att få hos Stadsbyggnadskontoret.

Vad ska vi tänka på vid val av entreprenör för balkongbygget?

Det finns flertalet seriösa totalentreprenörer på marknaden och det är alltid klokt att ta in flera offerter för att kunna jämföra. Det är bostadsrättsföreningen som är byggherre och att axla ett balkongprojekt kan ta mycket tid i anspråk av en styrelse. Att ta in en expert inom området som hjälper styrelsen att ta fram de ritningar och handlingar som behövs för att ansöka om bygglov och sedan hjälper till under bygglovsprocessen kan vara en god idé.