Gå till huvudinnehållet

Fasadrenovering för din brf

Behöver din bostadsrättsförening renovera fasaden? Ta hjälp av våra projektledare – en trygg partner som är med från första möte fram till godkänd slutbesiktning.

Renovera fasad i bostadsrättsförening

Det finns många olika slags fasader och hur omfattande projektet kommer bli och hur mycket en renovering av fasaden kommer kosta. Dels beror det på typ av fasad och vilket skick den är i, men även vilka behov just din bostadsrättsförening har.

Våra erfarna projektledare hjälper din brf med renovering av fasaden

Att renovera fasaden är ett stort och ibland kostsamt projekt för bostadsrättsföreningar. Genom att ta hjälp av en projektledare kan arbetet planeras på rätt sätt redan från början – något som lönar sig i längden. Lämna över projektledningen av fasadrenoveringen till oss på SBC – så kan ni i styrelsen tryggt luta er tillbaka och fokusera på andra saker.

Så hjälper vi din brf med fasadrenoveringen

Statusbesiktning av fasad inför renovering

För att fastställa vilken typ av renoveringsbehov som finns för fasaden görs först en statusbesiktning. Genom att förstå omfattningen, till exempel om bara delar av fasaden behöver renoveras eller om hela putsen behöver göras om, kan en behovsanalys göras och ett korrekt förfrågningsunderlag tas fram. 

Förfrågningsunderlag inför fasadrenovering

För att kunna jämföra inkomna offerter för renovering av fasaden är nyckeln ett genomarbetat förfrågningsunderlag. Vi hjälper din bostadsrättsförening att fram ett förfrågningsunderlag som speglar vad som behöver göras i projektet och hur det ska genomföras. 

Upphandling av fasadrenovering – få hjälp att välja bäst entreprenör för jobbet

Med lång erfarenhet av att jämföra inkomna anbud kan våra projektledare hjälpa din förening att välja rätt entreprenör för jobbet.

Genomförande av fasadrenovering

Vår projektledare är med under hela fasadrenoveringen och ser till att den genomförs på ett korrekt och bra sätt. Projektledaren genomför löpande kontroller, sköter kontakt med myndigheter, närvarar vid slutbesiktning samt ser till att ni i styrelsen har den information ni behöver.

Tre tips inför renovering av fasaden

Passa på att göra en tilläggsisolering – för en mer energieffektiv fastighet
Om byggnaden har putsfasad och din brf vill tänka mer energieffektivt kan fasadrenovering med isolering vara aktuellt, något som idag är en självklarhet när man bygger nya hus.

Spara etableringskostnader – fixa tak, fönster eller balkonger samtidigt
Ofta är det smart och lönsamt att kombinera en fasadrenovering med underhåll av tak, fönster och balkonger. Varför inte passa på när byggnadsställning redan är uppe?

Undersök om bygglov behövs för fasadrenoveringen
I vissa fall kan renovering av fasaden kräva bygglov, till exempel om din förening planerar att byta färg på fasaden eller andra åtgärder som ändrar fastighetens utseende.

Kontakta våra projektledare

Vad behöver du hjälp med?

Du kanske också är intresserad av