Gå till huvudinnehållet

Varför ska vi underhålla bostadsrättsföreningens träfönster?

Att renovera och underhålla träfönster förlänger livstiden med många år, vilket gör det mer kostnadseffektivt än att byta ut dem.

Fönsterbågar och fönsterfoder är mycket utsatta för väder, vind och temperaturväxlingar. De flesta typer av fönster behöver därför tas omhand och målas om vid behov. Traditionella träfönster behöver målas och kittas om ungefär vart sjunde till tionde år för att motverka rost och röta. Ibland måste dock vissa delar av fönsterpartiet bytas ut ifall träet är utsatt för röta.

Ibland kan det räcka med att fönstren målas, kittas om och att nya tätningslister sätts dit och ibland vill kanske föreningen investera i nya glas för att få ner värmekostnaden per år. Att göra en besiktning av era fönster kan vara en bra start för att ta reda på i vilken omfattning era fönster behöver renoveras och vilka olika alternativ som finns.

Du kanske också är intresserad av