Gå till huvudinnehållet

Fastighetsnära förpackningsinsamling – nytt lagkrav för brf:er

Från och med 2027 måste alla flerbostadshus ha dedikerade insamlingskärl för förpackningar och avfall, inklusive plast, papper, glas (färgat och ofärgat), metall, samt rest- och matavfall. Men vad innebär det här för din förening? Vi går igenom det du behöver veta här.

Nya regler för förpackningsinsamlingen 2027

Vid årsskiftet 2024 blev det obligatoriskt för fastighetsägare att tillhandahålla sopkärl för mat- och restavfall. För att främja en mer hållbar sopsortering ska även förpackningar i plast, metall, papper och glas kunna sorteras i nära anslutning till fastigheten. Från och med 2027 blir det obligatoriskt med fastighetsnära förpackningsinsamling.

Vad är fastighetsnära förpackningsinsamling?

Fastighetsnära insamling ska vara just fastighetsnära. Det innebär att alla boende i en brf ska kunna sortera förpackningar som plast, papper, metall och glas nära hemmet. Precis som vi gör med vårt mat- och restavfall idag. Det här gör inte bara sophanteringen bekvämare för alla boende, utan det uppmuntrar även till en mer hållbar livsstil.

Hur påverkar de nya reglerna din brf?

Eftersom fastighetsnära förpackningsinsamling blir obligatorisk 2027 måste fastighetsägare vara förberedda på att hantera denna förändring. För de föreningar som ännu inte erbjuder förpackningsinsamling kan det vara läge att påbörja planeringen redan nu. Kommunerna kommer att ha ansvar för själva sophämtningen, men det är ni som fastighetsägare som måste organisera och bekosta omställningen på plats i fastigheten. För din bostadsrättsförening innebär det framför allt att skapa utrymme för de nya sopkärlen – något som kan vara särskilt utmanande för innerstadsföreningar där utrymmen redan är begränsade.

Beroende på fastighetens förutsättningar behöver ni även ta ställning till om ni behöver bygga ett miljörum, separat miljöhus, sopskåp utomhus eller markbehåhållare utomhus. Andra alternativ kan vara installation av mobil sopsug eller anslutning till fast sopsug (beroende på tillgång).

2027 måste din brf ha plats för:

- Papper

- Plast

- Metall

- Ofärgat glas

- Färgat glas

- Matavfall (gäller från 2024)

- Restavfall (gäller från 2024)

Återvinningsstationer som komplement

Återvinningsstationerna kommer att finnas kvar som ett komplement till den fastighetsnära insamlingen. På återvinningsstationerna kommer man kunna fortsätta att lämna större föremål som inte får plats i de vanliga kärlen. Däremot kommer det, 2027, inte vara möjligt för fastighetsägare att hänvisa boende till återvinningscentralerna för att slänga hushållets mindre förpackningar.

Checklista inför omställningen

2027 kan kännas avlägset nu kan det vara en god idé att redan nu påbörja planeringen. Framför allt om din förening har begränsat utrymme. Här är en checklista som gör det enklare få koll på vad som behöver göras.

 1. Se över fastighetens potential: Utvärdera tillgängligt utrymme på fastigheten för att bestämma lämplig placering av insamlingskärl eller markbehållare för förpackningsinsamlingen. Undersök om det finns behov av att bygga nya utrymmen för avfallshantering eller om befintliga utrymmen kan anpassas för ändamålet
 2. Behöver föreningen fristående sopkärl eller bygga ett miljörum? Diskutera och fatta beslut inom styrelsen om vilken typ av lösning som passar bäst för era behov och förutsättningar. Överväg fördelar och nackdelar med fristående sopkärl kontra ett dedikerat miljörum i fastigheten.
 3. Ansök om bygglov, vid behov: Om planerade förändringar kräver bygglov, se till att ansöka om detta i god tid för att undvika förseningar i projektet.
 4. Ta in offerter från olika entreprenörer: Kontakta olika entreprenörer för att få offerter och förslag på lösningar för att genomföra förändringarna. Be om offert med eventuella ritningar, beräkningar, material och utförande av arbetet.
 5. Påbörja upphandling med entreprenad: Gå igenom offerterna och välj en entreprenör som uppfyller era krav och som kan genomföra arbetet enligt tidsplanen. Skriv kontrakt och påbörja arbetet enligt överenskommen tidslinje.
 6. Följ upp arbetet löpande: Ha regelbundna möten med entreprenören för att följa upp arbetets framsteg och säkerställa att det följer planen enligt överenskommelse. Kontrollera att alla aspekter av projektet utförs enligt specifikationer och att kvaliteten uppfyller förväntningarna.
Människor i samtal. Ikon.

Hur kan vi hjälpa till?

För att göra övergången till fastighetsnära förpackningsinsamling smidigare kan din förening få hjälp av en erfaren projektledare från SBC. Vi kan avlasta er i styrelsen genom att hjälpa till att planera och genomföra ombyggnationer eller bygga nya utrymmen för avfallshantering. Vi kan även utforska alternativa lösningar, som mobila sopsugar eller kassuner – beroende på vad som passar era specifika behov.

Ta kontakt med vår projektledning

SBC erbjuder en helhetsleverans med projektledning

 • Förundersökning: Kartläggning av fastighetens förutsättningar för placering av nya kärl och andra nödvändiga faktorer.
 • Projektering: Utformning och placering av miljörum, fristående sopkärl/molucker eller mobila sopsugslösningar.
 • Samordning av samarbetspartner och underkonsulter: Kontakter med leverantörer för beräkningar och material/produkter, samt eventuell samverkan med arkitekt för att upprätta ritningar.
 • Myndighetskontakter: Hantering av kontakter med stadsbyggnadskontoret vid ansökan och startbesked för uppförande av bland annat nya insamlingsstationer och liknande.
 • Upphandling: Genomförande av upphandling av utförandet till olika totalentreprenörer.
 • Projektledning : Kontroll av utförandet och leveranser för att säkerställa överensstämmelse med planeringen.

SBC erbjuder en komplett projektledningstjänst som inkluderar allt från förundersökning till byggledning. Med vår hjälp får ni en trygg och smidig övergång till fastighetsnära förpackningsinsamling. Se till att vara redo att möta de nya kraven när 2027 närmar sig!

Vad behöver du hjälp med?