Gå till huvudinnehållet

IMD – Så fungerar det

Individuell mätning och debitering (IMD) har gradvis blivit mer utbrett inom bostadsrättsföreningar i Sverige för att effektivt hantera vatten, värme och el. Men hur fungerar egentligen IMD, och vilka för- och nackdelar finns det?

Vad är IMD?

IMD står för individuell mätning och debitering av el, vatten, värme, gas och kyla i en bostadsrättsförening och innebär att de boende får betala för sin förbrukning av till exempel värme, el och varmvatten. Att införa IMD i bostadsrättsföreningen, och låta de boende själva betala för sin energiförbrukning, medför ofta stora besparingar av el, vatten och värme.

Hur fungerar IMD?

Med IMD får varje lägenhetsinnehavare en egen mätare installerad för att avgöra den faktiska energiförbrukningen. Den individuella mätningen möjliggör en rättvis och transparent debitering utifrån varje lägenhets specifika användning av vatten, värme och el. Det skiljer sig därmed från andra alternativ där debiteringen sker gemensamt. IMD som metod bidrar till ansvarsfull energianvändning och till en mer jämn och rättvis fördelning av kostnader inom bostadsrättsföreningen.

  • Mätning på individnivå: IMD innebär att varje lägenhet är utrustad med egna mätare för att noggrant mäta förbrukningen av vatten, värme eller el. Detta ger en detaljerad översikt över varje lägenhets specifika användning.
  • Debitering baserat på individuell förbrukning:  I stället för att tillämpa en gemensam debitering för hela fastigheten, fördelas kostnaderna baserat på de faktiska individuella förbrukningsnivåerna. Det innebär att varje lägenhetsinnehavare endast betalar för den energi de faktiskt förbrukar. I det här fallet är det föreningens ansvar att räkna ut enhetspriset som medlemmarna ska debiteras.

Fördelar med IMD i din brf

IMD ger boende ökad kontroll över de boendes utgifter och främjar ansvarsfull energianvändning. Trots initiala kostnader möjliggör IMD långsiktiga besparingar genom effektivitet och minskad överförbrukning. Det lönar sig för de flesta boende i en bostadsrättsförening.

Fördelar med individuell mätning och debitering

  • Rättvis kostnadsfördelning: Varje lägenhetsinnehavare betalar endast för sin faktiska förbrukning, vilket skapar en rättvis fördelning av kostnaderna. 

  • Motiverar till sparsamhet: Medvetenheten om individuell förbrukning leder till att människor använder energin mer sparsamt, vilket resulterar i lägre energiförbrukning. 

  • Ökad insyn och kontroll: IMD ger detaljerad insikt i resursanvändning och kostnader, vilket ökar medvetenheten och ger bättre kontroll över energianvändningen. 

  • Lägre kostnader: Genom ett gemensamt elavtal kan kostnaderna minskas.

  • Positiv miljöpåverkan: Minskad energiförbrukning och främjande av mer hållbara vanor bidrar till att skydda miljön. 

Alternativ till IMD

Till skillnad från IMD som energisystem finns givetvis andra metoder för att hantera energianvändningen i ett flerfamiljshus. Oftast använder fastighetsägaren schabloner eller fördefinierade standardmått. Då debiterar fastigheten energianvändningen utifrån exempelvis antal personer i lägenheten eller kvadratmeter och man har en gemensam el. Nackdelen med den här metoden är att den blir mindre rättvis och jämlik än exempelvis IMD, eftersom den inte tar hänsyn till den individuella förbrukningen.

Lagkrav för IMD

Krav för individuell mätning och debitering (IMD) varierar beroende på om det handlar om nyproduktion eller befintliga flerbostadshus. Från och med 2019 infördes krav på momsredovisning vid försäljning av el, vatten och värme, vilket innebär att din förening behöver momsregistreras och teckna avtal för momsredovisning.

För befintliga flerbostadshus infördes krav på IMD av värme och tappvarmvatten vid ombyggnad i juli 2021. Dessa krav gäller när ombyggnationer inkluderar nyinstallation av tappvarmvatten eller större förändringar av befintlig installation.

Sedan juni 2022 måste nyproducerade flerbostadshus ha IMD för tappvarmvatten, men det finns för närvarande inget motsvarande krav för IMD av värme.

Regeringen har beslutat att krav på IMD för värme endast gäller i de flerbostadshus som har sämst energiprestanda. Gällande IMD för tappvarmvatten finns det lagkrav på att det ska installeras vid uppförande av nya flerbostadshus sedan den 1 juni 2022.

Är du osäker på vad som gäller för just din BRF? Ta hjälp av oss på SBC så kan vi hjälpa till att undersöka om din BRF berörs av lagkraven genom att göra en energiutredning. Skicka en förfrågan till oss och få ett kostnadsförslag.

Installera IMD i din brf

Att införa IMD i en fastighet innebär att installera mätare i varje enskild bostad eller lägenhet, som mäter den individuella resursförbrukningen av vatten, värme eller el. För en bostadsrättsförening innebär detta en övergång från en gemensam debiteringsmetod till en mer individuell och rättvis praxis.

Vi på SBC kan hjälpa till med energimätning inför IMD, se till att din förening får tilläggsavtal för tjänsten, hantera kontakten med leverantören som skickar debiteringsunderlag, och avisera medlemmarna.

Kontakta oss för hjälp med IMD i din ekonomiska förvaltning.

Vad vill din förening ha hjälp med?