Gå till huvudinnehållet

Så kan din brf sänka elkostnaderna

Höga elpriser gör det extra lönsamt att minska elförbrukningen i bostadsrättshus för att slippa skenande kostnader. Här ger våra energiexperter råd och tips på åtgärder som kan hjälpa din bostadsrättsförening att minska elkostnaderna.

De skyhöga elpriserna påverkar nästan alla hushåll i Sverige och efter lagändringar kan varken bostadsrättsföreningar eller hyresvärdar ta del av statligt energieffektiviseringsstöd i år. Men det finns många sätt att minska el- och energikostnaderna.

Vissa åtgärder kostar stora pengar, men med dagens elpriser får man snabbare betalt för både billiga och dyra sätt att minska el- och energiförbrukning. Vi på SBC märker att intresset för energieffektivisering ökar bland bostadsrättsföreningar, det beror delvis på ökat klimattänkande, men främst på att det är ett bra sätt att spara. De flesta bostadsrättsföreningar har rörligt elpris och har fått dubblad elkostnad. Men med enkla åtgärder kan en bostadsrättsförening sänka både de egna kostnaderna och medlemmarnas månadsavgifter.

Tips för att sänka dina och bostadsrättsföreningens elkostnader

Undersök möjligheten till solceller

Att installera solceller i en bostadsrättsförening är en långsiktig investering för både miljön och föreningens ekonomi. Genom att producera egen sol-el på taket kan man på sikt reducera elkostnaderna både för föreningen och de boende. Det förarbete och underlag som krävs för en solcellsinvestering kan kännas överväldigande för styrelsen, men det blir enkelt med hjälp av SBC, som tar hand om förstudier för solcellsinstallationer. På så sätt blir det lättare att reda ut alla frågor kring placering, kostnader och regelverk.

Gemensamt elavtal i bostadsrättsföreningen

Hos landets bostadsrättsföreningar är det vanligt att de boende har varsitt, privat elabonnemang. Det gör att många betalar mer för elen än de egentligen behöver. Ett sätt att hålla nere elkostnaderna kan därför vara att införa gemensam el och låta hela föreningen dela på ett elabonnemang. Vid gemensam el mäts elförbrukningen som vanligt och du betalar endast för den el du själv förbrukar, skillnaden är att du slipper de höga privata elavgifterna. Genom att införa gemensam el i en bostadsrättsförening kan man spara upp till 1 800 kronor per lägenhet och år, beroende på var i landet man bor.

Håll koll på elförbrukningen i brf:ens gemensamma utrymmen

För att spara på elen kan det vara en god idé att se över elförbrukningen i föreningens gemensamma utrymmen. Att byta till närvarostyrd belysning kan vara ett bra och energisnålt alternativ för exempelvis gemensamma förrådsutrymmen. Även tvättmaskiner och torkskåp kan behöva ses över för att eventuellt bytas ut till energisnålare alternativ. Att byta alla glödlampor mot LED-lampor i gemensamma utrymmen och uppmuntra boende att göra detsamma i sina lägenheter är ytterligare ett sätt att minska elförbrukningen.

Se över fastighetens värmesystem

Ett av de mest effektiva sätten att minska energianvändningen är att se över fastighetens innetemperatur. Genom att exempelvis sänka temperaturen i alla lägenheter från 23 grader till 22 grader minskas energianvändningen med fem procent. Det har även kommit en ny teknik som gör det möjligt att anpassa temperaturen efter vädret. Vid kallare väder höjs temperaturen och under de varmare månaderna sänks den. Värmen blir därav mer kostnadseffektiv.

Fler tips för att sänka brf:ens elkostnader

  1. Gör analys av elavtal och förbrukning. Vilka insatser gör störst skillnad?

  2. Byt all belysning till närvarostyrda lågenergilampor.

  3. Installera gemensamhetsel.

  4. Se över hissarna. Välj energisnåla alternativ.

  5. Gör energisnåla val även för tvättmaskin, torkskåp och andra inventarier.

  6. Sänk temperaturen i trapphuset

  7. Nya tätningslister runt dörrar och fönster minskar värmeförlusten