Gå till huvudinnehållet

Så lyckades Brf Åsbo sänka sina energikostnader med 40 procent

Brf Åsbo i Malmö nära halverade sina energikostnader med hjälp av oss på SBC och vår samarbetspartner Kiona. Med hjälp av en energikartläggning kunde flera åtgärder vidtas som gjorde fastigheten mer energieffektiv. Här berättar vår energispecialist Samer Illhamoi och föreningens ordförande Göran Levin mer om samarbetet.

Omkring 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige går till sektorn bostäder och service. En stor del av detta går till flerbostadshus. Därför har, i takt med ökade energipriser och inflation, intresset för energieffektivisering och energioptimering ökat markant bland landets bostadsrättsföreningar. Det konstaterar Samer Ilhamoi som är energispecialist och certifierad energiexpert på SBC.

- Det är många bostadsrättsföreningar som hör av sig till oss på SBC för att få hjälp med att minska energikostnaderna men det finns även ett stort intresse av åtgärder som bidrar till att minska miljöbelastningen. Bara det senaste året har antalet förfrågningar ökat markant speciellt i ljuset av energikrisen och de ökade energikostnaderna, säger Samer.

Boka energirådgivning med vår energispecialist

Boka digital energirådgivning med vår energispecialist Samer Ilhamoi. Välj en tid som passar dig, så ringer Samer upp.

Byggnadens energitjuvar kartläggs

Innan man vidtar olika åtgärder görs en noggrann energikartläggning för att hitta var det finns eventuella energitjuvar. Då går man igenom byggnaden och tittar på de olika tekniska förutsättningarna som byggnaden har och hur mycket energi som används. Utifrån resultatet ger vi på SBC förslag på olika åtgärder för den specifika byggnaden. I en fastighet kan det finnas flera orsaker till att värme läcker ut, till exempel otäta ventiler, äldre fönster eller otillräcklig isolering.

Vanligaste åtgärderna kräver inte så stora investeringar

- De vanligaste åtgärderna kräver dock inte så stora investeringar och går ganska enkelt att genomföra. Det kan handla om injustering av värmesystem, byte till snålspolande kranar eller att minska innetemperaturen något utan att för den skull tumma på komforten menar Samer.

Andra åtgärder kan kräva större insatser och vara betydligt mer kostsamma. För att kunna spara så mycket energi som möjligt ser man till exempel över om uppvärmningssystemet behöver bytas till ett annat som är effektivare och mer miljövänligt. Några exempel kan vara att byta från gas- eller oljepanna till fjärrvärme eller att byta till en effektivare och mer energisnål värmepump. Det kan även handla om tilläggsisolering av fasad och vind, byte av fönster och installation av solceller.

- De flesta bostadsrättsföreningarna, omkring 90 procent, har dock fjärrvärme redan idag. Men de som har gaspanna har fått betala ett högt pris eftersom gasen har blivit extremt dyr sedan kriget i Ukraina bröt ut. Föreningar som har direktverkande el behöver också göra en större insats och byta till ett vattenburet system för att få ner energikostnaderna, säger Samer.

Förstudie och kostnadskalkyl kontrollerar lönsamheten

Oavsett vilka åtgärder som krävs gör vi på SBC alltid en förstudie och kostnadskalkyl för att kontrollera lönsamhet och återbetalningstid. Vi hjälper också till med förslag till finansiering och hjälp med att söka bidrag om det finns sådana. Så var det bland annat för Brf Åsbo i Malmö som lyckades sänka sina energikostnader med 40 procent, efter att ha genomfört de förslag de fått från oss på SBC.

Åsbo är en mindre bostadsrättsförening med 17 lägenheter. När den tidigare ordföranden flyttade 2018 inledde man ett samarbete med oss på SBC om underhållsplan och ekonomisk förvaltning. Tidigare hade föreningen skött allt sådant själva.

Nuvarande ordförande Göran Levin berättar att huset ligger på en friköpt tomt och är byggt 1938. Det totalrenoverades 1988 och har en blandad ålderssammansättning och blandad storlek på lägenheterna, främst ettor och tvåor.

Prioriterade energieffektivisering – nära halverade energikostnaderna


Göran säger att allt började med planer på att genomföra relining av avloppsrören och att renovera balkongerna. Under tiden som föreningen hade börjat ta in offerter fick man kontakt med en energikonsult på SBC som föreslog fönsterbyte samtidigt med balkongrenoveringen. Därutöver fick Brf Åsbo även reda på att det fanns möjlighet att söka bidrag för energieffektivisering, men det var bråttom. Ansökan behövde lämnas in senast i december 2021 därefter skulle bidraget tas bort i den nya riksdagsbudgeten.

- Att i det sammanhanget prioritera energieffektivisering i stället för relining var ganska enkelt. Vi hade sett hur energipriserna steg snabbt. Det vi fick förslag på och genomförde var byte av fönster, installation av ny frånluftsfläkt, köp av en ny värmepump och investering i en ny värmecentral för fjärrvärme. Tillsammans skulle det kosta omkring fyra miljoner kronor och vi fick hälften av det i bidrag, säger Göran.

AI-baserade tjänsten Edge reglerar husets temperatur

Sommaren 2022 fick man även kontakt med Kiona via SBC vilket innebar möjlighet att effektivisera energiförbrukningen ytterligare. Vid årsskiftet 2022/2023 fick varje lägenhet en sensor som mäter temperaturen och har koll på hur det ser ut i respektive lägenhet. Med Kionas tjänst Edge regleras temperaturen i huset utefter värmebehovet på ett optimalt sätt automatiskt.

- Edge som är AI-baserat installerades i samband med övriga åtgärder och bidrar till att det inte behövs lika mycket effekt för att värma upp byggnaden idag som tidigare. Det är ett bra självlärande system som gör att man till exempel tar tillvara och kan använda gratis energi via fasad eftersom Edge justerar värmen från undercentralen automatiskt, säger Samer.

Brf Åsbo har genom investeringarna minskat fjärrvärmeanvändningen med cirka 40 procent.

- Åtgärderna gjordes i rätt tid ur flera aspekter, dels var bidraget lyckosamt, dels minskar vi våra kostnader trots att priset på energi ökat med 13 procent. Men det hade inte varit möjligt om vi inte fått kontakt med de experter som SBC har. De har hjälpt oss att vidta rätt åtgärder och de kände till vilka bidrag vi kunde få. Kostnaden för den hjälpen får man ta och man får igen den flera gånger om. Och det är nödvändigt att minska energianvändningen - för klimatet och för en hållbar framtid, avslutar Göran.