Gå till huvudinnehållet

Energikartläggning för en mer energieffektiv fastighet

Kartlägg energianvändningen i din bostadsrättsförening och få förslag på åtgärder som gör fastigheten mer energieffektiv. Det minskar kostnaderna på lång sikt, minimerar föreningens miljöpåverkan och skapar en attraktiv bostadsrättsförening att bo i. Om din brf har en giltig energideklaration, är detta ett bra nästa steg mot att bli mer energieffektiv.

3 anledningar att göra en energikartläggning

Etta. Ikon.


Det ger en förståelse för vad i din bostadsrättsförening som drar energi och vilka åtgärder som gör er mer energieffektiva.

Tvåa. Ikon.


Din förening får kunskap i hur ni kan minska era energikostnader och miljöpåverkan samt skapar en mer attraktiv bostadsrättsförening.

Trea. Ikon.


Skapar förutsättningar för att undersöka olika alternativ och välja det som ger bäst effekt för din bostadsrättsförening, ur både ett effekt- och kostnadsperspektiv.

Brf Åsbo i Malmö
Brf Åsbo i Malmö nära halverade sina energikostnader med hjälp av en energikartläggning. Läs intervjun där vår energispecialist Samer Illhamoi berättar mer om projektet.

Så minskade brf:en sina energikostnader

Åtgärder utifrån energikartläggningen

De åtgärder som föreslås utifrån energikartläggningen kan vara allt från mindre justeringar som faller under budgeten för kontinuerligt underhåll, till mer omfattande åtgärder som förändrar byggnadens tekniska förutsättningar och kräver investering.

Välj en energikartläggning som passar din fastighet

Vid en energikartläggning görs en grundlig genomgång av byggnadens klimatskal och tekniska system. Ett platsbesök och uppstartsmöte ingår, likaså ett digitalt möte för genomgång av rapporten för energikartläggningen.

Efter mer än 100 år i branschen vet vi på SBC att behovet ser olika ut för olika bostadsrättsföreningar. Din förening kan därför välja mellan två olika varianter av energikartläggning – standard eller plus.

Energikartläggning Standard

Ger en bra bild av vilka energieffektiviserande åtgärder som kan utföras i din bostadsrättsförening.

I rapporten för Energikartläggning Standard ingår:

 • Beskrivning av fastigheten och dess system.
 • Sammanställning och analys av fastighetens energistatistik.
 • Jämförelse mellan nuvarande energistatistik och den senaste energideklarationen.
 • Förslag på åtgärder som energieffektiviserar byggnaden.
 • Information om din förening berörs av lagkraven för IMD (individuell mätning och debitering) för värme.

Pris 16 995 kronor, exklusive moms

Priset gäller för brf:er med färre än 70 lägenheter, om din brf har radhus eller 70 lägenheter eller fler ges prisförslag på förfrågan. Restid tillkommer med 740 kr/timme exkl. moms (utföraren utgår från Malmö, Göteborg, Stockholm, Uppsala eller Umeå.)

Energikartläggning Plus

I Energikartläggning Plus kompletteras förslagen på energieffektiviserande åtgärder med en rapport om energibesparingar, uppskattade investeringskostnader och en lönsamhetskalkyl. Ett bra beslutsunderlag vid planering av framtida investeringar i bostadsrättsföreningen, helt enkelt.

I rapporten för Energikartläggning Plus ingår:

 • Beskrivning av fastigheten och dess system.
 • Sammanställning och analys av fastighetens energistatistik.
 • Jämförelse mellan nuvarande energistatistik och den senaste energideklarationen.
 • Förslag på åtgärder som energieffektiviserar byggnaden.
 • Information om din förening berörs av lagkraven för IMD (individuell mätning och debitering) för värme.
 • Energiberäkning som visar effekten av varje åtgärd, i form av energibesparing och miljöpåverkan.
 • Redovisning av uppskattade kostnader för åtgärderna, inklusive en lönsamhetskalkyl i form av en LCC-beräkning (livscykelkostnad).

Pris: 45 000 kronor, exklusive moms

Priset gäller för brf:er med färre än 70 lägenheter, om din brf har radhus eller 70 lägenheter eller fler ges prisförslag på förfrågan. Restid tillkommer med 740 kr/timme exkl. moms (utföraren utgår från Malmö, Göteborg, Stockholm, Uppsala eller Umeå.)

Min brf är intresserad av en energikartläggning