Gå till huvudinnehållet

Energieffektivisering för din bostadsrättsförening

De flesta brf:er kan bli mer energieffektiva – och med rätt typ av åtgärder kan energikostnaderna sänkas en hel del. Vi erbjuder en rad tjänster som energieffektiviserar flerbostadshus – hur kan vi hjälpa din förening?

Vad är energieffektivisering?

Att energieffektivisera en bostadsrättsförening innebär att man gör den befintliga energianvändningen mer effektiv, både ur ett ekonomiskt och hållbarhetsperspektiv. Energieffektivisering kan uppnås genom tekniska åtgärder som att se över installationer för belysning, värme och ventilation, förbättra byggnadens isolering eller installera alternativa energikällor som solceller eller bergvärme. Även förändring av beteenden och vanor kan användas för att minska energiförbrukningen i en brf, som att sänka temperaturen i trapphuset, använda närvarostyrda sensorer, introduktion av individuell mätning och debitering.

Varför behövs energioptimering för fastigheter?

Att energioptimera fastigheten leder till både lägre energikostnader och minskad miljöpåverkan. Nästan alla bostadsrättsföreningar har potential att optimera sin energianvändning, till exempel genom att se över installationen för ventilation och värme eller byta belysningssystem. Vilka förutsättningar just din brf har för att bli mer energieffektiv beror bland annat på byggnadens ålder samt nuvarande installationer och system.

Behovet av el kommer öka kraftigt, ytterligare en anledning till att det är viktigare än någonsin att effektivisera brf:ens energianvändning och att sänka elkostnaderna.

Bli en mer energieffektiv brf – 3 tips till dig i styrelsen

Etta. Ikon.

Sänk temperaturen och se över belysning i trapphus, källare och andra allmänna utrymmen. Genom att sänka temperaturen i allmänna utrymmen med ett par grader sparar ni upp till 10 % av uppvärmningskostnaden. Det är även en bra idé att se över belysningen, byt till LED-lampor och kan rörelsedektorer användas för att undvika att lampor är tända i onödan?

Tvåa. Ikon.

Byt ut gamla tvättmaskiner och torkskåp, rengör torktumlare regelbundet. Om din förening har tvättmaskiner i tvättstugan som är äldre än 20 år, byt ut dessa mot maskiner med låg energiförbrukning. Nya tvättmaskiner drar en tredjedel av den energi som äldre tvättmaskiner förbrukar. Torkskåp som är omkring 20 år eller äldre kan dra så mycket som 6 kWh per torkning medan ett modernt torkskåp drar cirka 0,32–0,64 kWh. Att regelbundet rengöra torktumlare från ludd och damm rekommenderas också, eftersom smutsiga maskiner kräver mer energi.

Trea. Ikon.

Få koll på hur energianvändningen ser ut under ett år. Var gör din brf av med mest energi och vilka åtgärder skulle göra störst skillnad? Att skaffa Energikoll hjälper din förening att prioritera rätt åtgärder för energieffektivisering och gör att ni enkelt följa upp resultatet dessa.

Energieffektivisering av bostäder

Studier visar att det finns stor potential att på ett lönsamt sätt energieffektivisera flerbostadshus. Att optimera energiprestanda i bostadsrättsföreningen minskar både er energiförbrukning och klimatpåverkan. Att minska energianvändningen kan göras genom tekniska åtgärder som effektiviserar energianvändningen eller genom förändringar i beteendet hos brf:ens medlemmar och hyresgäster.

Som fastighetsägare finns det flera enkla saker din brf kan göra för att steget mot att bli energieffektiva, som exempelvis:

Upptäck tjänster som gör din brf mer energieffektiv

Hur kan vi hjälpa din förening att optimera energianvändningen? Vi erbjuder flera olika tjänster som på olika sätt gör din bostadsrättsförening mer energieffektiv.