Gå till huvudinnehållet

Energikollen – ta kontroll över din brf:s energiförbrukning

Ta kontroll över bostadsrättsföreningens energianvändning och minska kostnader såväl som klimatavtryck. Tjänsten Energikollen samlar in och analyserar föreningens energidata och presenterar kvartalsvis resultatet i överskådliga rapporter. Ett smartare sätt att följa upp er energiförbrukning, helt enkelt.

Framtidens fastighetsförvaltning ställer allt högre krav på hållbara och energieffektiva fastigheter. Genom enkel överblick över fastighetens förbrukning av värme, el och varmvatten* ger vår tjänst Energikollen din brf full koll på energianvändningen. Välkommen till en ny värld av medveten energianvändning!

Så fungerar Energikollen

Datan för energianvändningen i din förening samlas in löpande och sammanställs kvartalsvis till överskådliga rapporter. I rapporterna ser du periodens totala energianvändning, kostnader och miljöpåverkan och kan jämföra förbrukningen med föregående period och år. Givetvis får du också datan uppdelad på värme, el och varmvatten. Rapportens värden är normalårskorrigerade, vilket gör att värden kan jämföras utan att avvikande väderförhållanden ställer till det i beräkningarna. Se ett exempel på rapporten.

Energikollen använder Mestros digitala verktyg för insamling och rapportering av energidatan. Rapporterna hittar du smidigt i kundportalen SBC Hemma.

Så fungerar Energikollen

Datan för energianvändningen i din förening samlas in löpande och sammanställs kvartalsvis till överskådliga rapporter. I rapporterna ser du periodens totala energianvändning, kostnader och miljöpåverkan och kan jämföra förbrukningen med föregående period och år. Givetvis får du också datan uppdelad på värme, el och varmvatten. Rapportens värden är normalårskorrigerade, vilket gör att värden kan jämföras utan att avvikande väderförhållanden ställer till det i beräkningarna. Se ett exempel på rapporten.

Energikollen använder Mestros digitala verktyg för insamling och rapportering av energidatan. Rapporterna hittar du smidigt i kundportalen SBC Hemma.

Så fungerar Energikollen

Datan för energianvändningen i din förening samlas in löpande och sammanställs kvartalsvis till överskådliga rapporter. I rapporterna ser du periodens totala energianvändning, kostnader och miljöpåverkan och kan jämföra förbrukningen med föregående period och år. Givetvis får du också datan uppdelad på värme, el och varmvatten. Rapportens värden är normalårskorrigerade, vilket gör att värden kan jämföras utan att avvikande väderförhållanden ställer till det i beräkningarna. Se ett exempel på rapporten.

Energikollen använder Mestros digitala verktyg för insamling och rapportering av energidatan. Rapporterna hittar du smidigt i kundportalen SBC Hemma.

Med Energikollen kan din förening:

  • Få ökad förståelse för energianvändningen
  • Ta datadrivna beslut
  • Sänka era energikostnader och minska er miljöpåverkan
  • Identifiera avvikelser i energianvändningen
  • Följa upp resultatet av energisparande åtgärder
  • Med hjälp av årlig energirådgivning satsa på rätt åtgärder för energieffektivisering

Energioptimering – analys och regelbunden energiuppföljning

Utifrån insamlingen och rapporteringen av energidata kan din förening analysera och optimera energianvändningen och på så sätt minska era energikostnader.

Om din förening väljer Energikollen Plus gör vi analysen av energidatan åt er, tar fram en energioptimeringsplan med förslag på åtgärder samt följer regelbundet upp resultatet av dessa.

Vilken Energikoll passar din brf?

För att vår tjänst ska passa just din förening, erbjuder vi två varianter att välja mellan; Standard och Plus.

*Din förening behöver ha digitala mätare installerade för att samla in energidata för värme, varmvatten och el.

Skicka förfrågan för Energikollen

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om Energikollen. Avtalstiden är minst två år och för att använda Energikollen behöver din förening vara förvaltad av oss på SBC.